Observatoriet

Det gamle observatoriet  av Rolf Brahde

Astronomien (PDF) av observator I. Fr. Schroeter (I: Det Kongelige Fredriks universitet 1811-1911 : festskrift. Kristiania : Aschehoug, 1911).

The observatory conflict av Stine Beate Schwebs. Mastergradsoppgave som tar for seg konflikten som oppstod i 1997 mellom to parter ang�ende retten til � bruke den gamle Observatoriebygningen.

Byggingen av observatorier - en kronologisk oversikt utarbeidet av Finn Olav Haga. 

Hansteen og observatoriet - forskningsprosjekt ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Bilder fra Observatoriet

Foto: Stine Marie Barsj� og Solveig Berg