Om nettstedet

Christopher Hansteens boksamling og vitenskapelige korrespondanse ble gitt til Observatoriet etter hans død i 1873. Bøkene ble innlemmet i Observatoriets boksamling, og brevene ble registrert av Harald Hansteen og oppbevart i et eget arkiv.

Alt dette materiale ble overført til Institutt for teoretisk astrofysikk da instituttet sto ferdig i 1934, og innlemmet i instituttets bibliotek og arkiv.

Dette var utgangspunktet for ønsket om å gjennomføre en utvidet, virtuell utstilling med sikte på å profilere realfag generelt, ikke bare Hansteen-samlingen. Prosjektet startet i 2001 med en arbeidsgruppe bestående av følgende medlemmer: Professor Kaare Aksnes (Institutt for teoretisk astrofysikk), senioringeniør Hana Christie (Universitetsbiblioteket i Oslo, Fellestjenesten), hovedbibliotekar Solveig Berg (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek, pensjonert), overbibliotekar Anne-Mette Vibe (Universitetsbiblioteket i Oslo). Pga manglende finansiering gikk prosjektet over til å bli en enklere, virtuell utstilling om Christopher Hansteen. Formålet med denne utstillingen var å gjøre historien om Hansteen kjent: hans betydning for oppbyggingen av det nye Norge etter 1814, og hans rolle som vitenskapsmann og folkeopplyser. Avdelingsbibliotekar Stine Marie Barsjø (Universitetsbiblioteket i Oslo) kom med i arbeidsgruppa i 2003.

Publisert 10. nov. 2010 14:00 - Sist endret 3. mai 2016 13:43