EndNote - en veiledning fra Realfagsbiblioteket


English version
 

EndNote er et nyttig verktøy for å organisere referanser og bruke referanser i skriveprosessen.

Første gangen du bruker Endnote

Hvis du arbeider fra en bærbar pc, en hjemmemaskin eller andre maskiner utenfor UiO-domenet, bør du først lese Jobbe hjemmefra.

Start EndNote. Får du pop-up-bokser som dukker opp midt på skjermen, trykk cancel eller lukk disse.

Velg "Create a new Library". Åpne mappa 'Documents' og lagre EndNote-biblioteket ditt der. Gi det et passende navn. Det er helt greit å bruke "My EndNote Library".

Du trenger ikke mer enn ett bibliotek. Du kan gruppere og fordele referansene på ulike prosjekter innenfor dette biblioteket.
Det er nyttig å ha alle referansene dine samlet i samme bibliotek.

Du kan sørge for at biblioteket ditt åpnes automatisk når EndNote starter. For å ordne dette, gå til Edit -> Preferences -> Libraries i EndNotes meny og under 'When EndNote starts', kan du velge enten:

  1. 'Open the most recently used library' for å åpne det nyligst brukte biblioteket, eller:
  2. 'Open the specified libraries -> 'Add open library'. for å alltid åpne et spesifikt bibliotek.

Trykk 'Ok' når du er ferdig.

 

Legge inn referanser manuelt

Vanligvis vil du søke opp referansene elektronisk i litteraturdatabaser, men dersom du trenger å legge inn en referanse manuelt, kan du følge denne oppskriften:
 

  1. I menyen, velg 'References' > 'New Reference'.
  2. Referansetypen er angitt under 'Reference Type' i en smal ramme øverst f.eks. 'Journal Article' eller 'Book Section'. Standardverdi er artikkeltype ('Journal Article).
  3. I "kartotekkortet" med felter for Author, Year, Title, Journal, Volume osv. Fyll inn de dataene du har om referansen.
  4. Ved flere forfattere skrives hvert navn på ny linje. Vanligst er Etternavn, Fornavn med Fornavnet/Fornavnene forkortet slik som i eksempelet. Dersom du har tilgang på de uforkortede fornavnene, bør du legge de inn i sin helhet og heller la EndNote forkorte dem.
  5. Trenger du å legge inn en organisasjon istedet for et navn, skriv organisasjonsnavnet i sin helhet som etternavn og avslutt navnet med komma, feks. slik: 'Biologisk Forening,' (legg merke til kommaet).
  6. Du vil få spørsmål om å lagre når du lukker kartotekkortet ved å trykke på 'x'-en nest øverst til høyre (Obs! Ikke lukk EndNote). Åpne det igjen ved å dobbeltklikke på referansen.
  7.  EndNote lager automatisk lister over ord som skrives inn i feltene Author, Journal og Keywords. Disse listene finner du under Tools > Open Term Lists. Når du skriver inn i et av disse feltene vil det automatisk dukke opp forslag på ord som allerede finnes i listene. Disse ordene aksepteres ved å trykke Enter eller Tab. Når EndNote har foreslått et ord kan du bruke piltastene for å bevege deg til andre ord i lista. Skriver du inn et ord som ikke finnes i listene fra før vil dette lyse rødt og bli lagt til lista når "kartotekkortet" lukkes.

 

Publisert 1. juli 2013 15:56 - Sist endret 3. apr. 2019 15:29