Importere og eksportere referanser mellom ulike bibliotek ved bruk av EndNote

EndNote-biblioteket og datamappa

EndNote-biblioteket ditt består av to deler:

 1. Selve biblioteket (en enkelt fil som ender med .enl)
 2. Medfølgende .Data-mappe. (datamappa inneholder PDF'er og figurer du har knyttet til biblioteket ditt).

Hvis biblioteket ditt f.eks. heter "My EndNote Library.enl" vil denne data-mappa hete "My EndnNote Library.Data" og ligge på samme plass (for eksempel i My Documents):

 

Flytte eller kopiere referanser mellom dine egne EndNote-bibliotek

Du kan enkelt flytte eller kopiere referanser mellom to av dine egne EndNote-bibliotek.
Her er oppskrift:

 1. Åpne begge bibliotekene i EndNote.
  PS. Du kan navigere mellom åpnede biblioteker i EndNote ved å enten bruke ctrl-tab eller gå til 'Window' -> 'navnet-på-biblioteket' i EndNote-menyen.
 2. Markér de referansene du ønsker å flytte eller kopiere fra kildebiblioteket.
  Hold inne shift eller ctrl for å markere flere om gangen, eller ctrl-a for å markere alle.

  Her er tre jamnverdige metoder å flytte eller kopiere referanser på:
  a) Høyreklikke på de markerte referansene og velg 'Cut' (klippe ut) eller 'Copy' (kopiér)
  b) Bruk hurtigtasene ctrl-x (klippe ut) eller ctrl-c (kopiér).
  c) Gå til menyen i EndNote -> 'Edit' -> 'Copy/Cut'.

 3. Gå til målbiblioteket.
 4. Du kan opprette en gruppe for akkurat denne importen slik at det er lettere å skille disse referansene fra andre i målbiblioteket.
  For å opprette gruppe, høyreklikk på 'My groups' i venstremargen og velg 'Create group' eller gå til 'Groups' -> 'Create group' i EndNote-menyen.
 5. Her er tre jamnverdige metoder å lime referansene inn i biblioteket eller en gruppe i biblioteket på: 
  a) Høyreklikk der du vil ha referansene og velg 'Paste'
  b) Bruke hurtigtasene ctrl-v.
  c) Gå til menyen i EndNote og velge 'Edit' -> 'Paste'.

   

Importere et annet bibliotek inn i ditt bibliotek

Du kan importere et annet bibliotek i sin helhet inn i ditt bibliotek og så velge hvilke referanser du ønsker å beholde etterpå.

 1. Åpne ditt eget bibliotek
 2. Gå til 'File' -> 'Import' -> 'File...' i EndNotes meny og finn frem det biblioteket du ønsker å importere ved å trykke på 'Choose' til høyre for 'Import file...'
 3. Ved 'Import Option' velger du 'EndNote Library'.
 4. Du kan også velge om duplikater skal slettes ved import.
 5. Trykk så på 'Import'-knappen.

Referansene i dette biblioteket dukker så opp i 'Imported references' i margen til venstre, og du kan slette/flytte disse inn i grupper og ellers organisere dem. Merk at alle referansene nå er kommet inn i biblioteket ditt, så du må organisere disse referansene før du lukker EndNote ellers kan du lett miste oversikten over hvilke referanser du importerte. En løsning er å lage en gruppe og makere og trekke alle de importerte referansene inn i denne gruppen. Så kan du senere kan rydde i referansene når det passer deg.

For å få med eventuelle PDF'er som er knyttet til referansene må du i tillegg til EndNote-biblioteket ha fått den tilknyttede .Data-mappa. Disse må ligge sammen i samme mappe før du gjør en import.

 

Eksportere fra ditt EndNote-bibliotek til andres EndNote-bibliotek

Du kan gi hele biblioteket ditt eller et utvalg av bibliotek ditt til andre.

1. Dele hele biblioteket ditt med andre

Hvis du skal kopiere biblioteket ditt og gi det til andre, eller ta backup av det, er det viktig at du får med deg både endnote-biblioteket og datamappa.
De som mottar biblioteket med datamappa kan da følge 'Importere et annet bibliotek inn i ditt bibliotek'-oppskriften i avsnittet over.
 

2. Dele et utvalg av biblioteket ditt

Hvis du ønsker å dele et utvalg av referanser fra biblioteket ditt med andre gjør du dette ved å eksportere ut disse referansene i et nytt EndNote-bibliotek.

 1. Åpne biblioteket du ønsker å dele referansene fra.
 2. Markér de referansene du ønsker å dele. Hold inne shift eller ctrl for å markere flere om gangen
  Du kan også bruke ctrl-a for å markere alle fra en gruppe eller et søkeresultat o.l.
 3. Høyreklikk på de markerte referansene og velge 'Copy Reference To' -> 'New Library' eller gå til 'References' -> 'Copy Reference To' -> 'New Library'.
 4. Velg et passende navn på dette nye biblioteket og lagre det en fornuftig plass. Merk at en .Data-mappe med samme navn som biblioteket vil bli opprettet sammen med dette nye biblioteket.

De som mottar biblioteket kan da følge 'Importere et annet bibliotek inn i ditt bibliotek'-oppskriften i avsnittet over.
 

Eksportere fra Word til EndNote

Det er mulig å eksportere referanser fra et Word-dokument som har vært laget med EndNote uten å ha det tilknyttede EndNote-biblioteket tilgjengelig.
Dette er fordi all informasjon om referansene (bortsett fra figur/pdf og label-feltene) eksisterer som skjult kode inni Word-dokumentet.

Metoden for å eksportere fra Word til et nytt bibliotek eller et eksisterende er som følger:

 1. Åpne Word-dokumentet med EndNote-referansene du ønsker å få ut.
 2. Gå til EndNote-fanen i Word og velg "Export to EndNote" -> "Export Traveling Library" og velg enten "An existing EndNote library" eller "A new EndNote Library" avhengig av om du ønsker å oppdatere et eksisterende bibliotek med disse referansene eller om du ønsker å opprette et helt nytt et.

 

 

Publisert 26. nov. 2014 17:51 - Sist endret 1. des. 2014 10:45