Å bruke EndNote med Word

English version

Sette inn referanser i Word

Start EndNote og Word. Du bør også ha en eller flere referanser i EndNote-biblioteket, følg derfor oppskriften for å laste ned fra en av litteraturdatabasene f.eks. Web of Science, Scopus e.l.

Når du har et par referanser i biblioteket ditt kan du sette inn en eller flere av disse i Word.

Gå til Word og plasser markøren der du ønsker referansen. Vanligst er å sette referansen i slutten av en setning. Lag et mellomrom før punktum og sett referansen inntil punktum.

Gå så til EndNote og velg en av referansene ved å klikke på den én gang slik at den blir blå. Du kan sette inn flere referanser samtidig, hold inne Ctrl-tasten mens du klikker på referansene.

 

For å sette disse referansene inn i Word kan du gå i EndNotes meny til 'Tools' > 'Cite While You Write CWYW'  i menyen til EndNote og trykk på 'Insert Selected Citation(s)'.

OBS! Du kan også bruke hurtigtasten 'Alt-2' for å sette inn referanser.
Et annen nyttig hurtigtast er 'Alt-1' som lar deg enkelt gå frem og tilbake mellom Word og EndNote.

Hvis du har gjort riktig, får du et resultat som dette i Word: "Resultatene våre samsvarte med tidligere funn (Adams 2010)."

I slutten av dokumentet vil du se referansen som den vil se ut i refereranselisten:

 Adams, D. C. (2010). "Parallel evolution of character displacement driven by competitive selection in

terrestrial salamanders." Bmc Evolutionary Biology 11(4): 65-78.

Når dokumentet ditt blir stort vil bibliografien vokse seg til en stor liste som automatisk sorteres.
Om du ikke ønsker at lista skal være bakerst i dokumentet, kan du markere den, klippe den ut og lime den inn på den siden du ønsker. Word vil huske plasseringen.
 

Redigering av referansene

Hvis du ønsker å sitere på denne måten: Adams (2010) gjorde liknende funn som samsvarer med våre funn. Man må flytte etternavnet utenfor parantesene. Høyreklikk på referansen, velg 'Edit Citations(s) -> Display as: Author (Year)'. Du kan også velge 'Exclude Author' dersom du ønsker å skrive inn forfatternavnet selv.

Det viktig at du retter opp ev. feil i EndNote og ikke i Word. EndNote-biblioteket er hovedkilden, ikke Word-dokumentene du bruker. Hvis du retter opp i EndNote-biblioteket trenger du bare oppdatere listene i alle dokumentene som bruker referansene så blir de automatisk rettet opp. Si at du har rettet opp en skrivefeil på et forfatternavn i EndNote-biblioteket, f.eks. fra Addams til Adams, gå deretter til EndNote-fanen i Word og trykk på 'Update Citations and Bibliography'. Da blir både siteringen i teksten (Adams 2010) og bibliografien rettet opp automatisk.

Hvis du ønsker å gjøre endringer på utseende eller layout på referanselista eller siteringen i teksten kan du lese om dette i Stiler i EndNote.

 

Katalogisere figurer og tabeller i EndNote og bruke dem i Word

Man kan bruke EndNote til å holde orden på figurer man bruker i dokumentene sine. Figurer er grafer, tabeller, bilder o.l. som man enten har laget selv eller hentet fra andre artikler. De er bildefiler av filtype png, jgp, gif o.l.

Sette inn figurer og tabeller i EndNote biblioteket

 1. Gå til References, velg 'New Reference'.
 2. I 'Reference Type'-drop-down-menyen, velg 'Figure'.
 3. Fyll inn relevante data, som 'Created by', 'Title', 'Year' og 'Date'.
 4. Trykk på 'Figure'-feltet i kartoteket slik at det blir markert.
 5. Høyreklikk og velg 'Figure' -> 'Attach Figure' i menyen som dukker opp og finn frem den bildefila du ønsker,
 6. Figuren vil da dukke opp i 'Figure'-feltet.
   

Sette inn figurer i Word fra EndNote

 1. Gå til EndNote-fanen i Word.
 2. Trykk på 'Insert Citation' og velg 'Insert Figure' i nedtrekksmenyen som dukker opp.


   
 3. Søk opp tittelen på figuren (det du fylte ut i 'Title'-feltet i kartoteket for figuren) og trykk 'Find'.
 4. Dobbeltklikk på figurtittelen og den vil bli satt inn i Word-dokumentet ditt.
   

Figurene blir automatisk nummerert (Figur 1, Figur 2, osv) etter hvilken rekkefølge de settes inn i. Setter du inn en figur f.eks. mellom figur 1 og 2 vil figurnummerene tilpasse seg slik at den nye figuren får figurnummer 2 og figurnummer 2 får figurnummer 3.

Hvis du bruker 'klipp og lim' for å bytte plass på figurene i dokumentet, må du trykke på 'Update Citations and Bibliography' i EndNote-fanen i Word for at figurnummerene skal oppdateres.
 

Endre plassering av figurer og bildetekst

Standardinstillingene til EndNote i de fleste stilene er å plassere figurene nederst i dokumentet og ikke i teksten. Man endrer disse instillingene i Output Style. Det anbefales at du lager en kopi av den stilen du ønsker å gjøre disse endringene i. Om du ikke alt har gjort dette, følg instruksene i Stiler i EndNote.

 1. Gå til 'Edit' > 'Output Style' > ''Edit: Stilen-du-ønsker-å-editere'.
 2.  Gå til 'Figures & Tables' i venstremargen.
 3. Gjør de endringene ønsker under 'Figures' - f.eks under 'Placement' kan du velge om du vil at figuere skal dukke opp i nederst i dokumentet eller i teksten.

PS!  Endringer du gjør på figurene i EndNote blir (f.eks. endring av tittel) ikke oppdatert i Word selv om du bruker 'Update Citations and Bibliography', du må manuelt slette og gjeninsette figurene.

Hvis du bruker figurer fra en annen artikkel må du ha med referansen til den artikkelen. Det vanlige er å putte referansen i figurteksten til figuren. Vi anbefaler ikke å bruke EndNotes eget figurtekstfelt (Caption-field), for det går ikke å sette inn referanse i det. Lag en tekstboks under bildet med Word og sett referansen inn i den. Hvis du ønsker å lese mer om dette, kan du lese Lage figurtekst og sette referanser inn i figurteksten.

 
Publisert 6. mars 2013 21:19 - Sist endret 23. aug. 2018 01:17