Lage figurtekst og sette referanser inn i figurteksten

English version

Hvis du bruker en figur fra en annen artikkel, må du inkludere referanser til denne artikkelen. Vi anbefaler ikke at du bruker figurtekst-feltet (Caption-feltet) i EndNote (og heller ikke figurtekst-feltet generert av Word) fordi du ikke vil være i stand til å sette referanser inn i dem. Å sette referanser inn i figurtekst er en vanlig praksis når det dreier seg om referering til figurer som ikke originalt er fra dokumentet du skriver, men som kommer fra andre kilder.

En løsning for å omgå problemene med de innebygde figurtekstfeltene er å opprette en tekstboks i Word og plassere denne tekstboksen enten over eller under figuren og deretter sette referanser i denne tekstboksen.

Å lage en figurtekst-liknende tekstboks

  1. Gå til 'Insert' > 'Text Box' i Word-menyen.
  2. Velg ønsket tekstboks, f.eks. 'Simple Text Box'.
  3. Trekk tekstboksen dit du ønsker å ha den, f.eks. rett under figuren.
  4. Skriv en linje med tekst, f.eks: 'Kakediagram med oversikt over de mest vanlige grunnstoffene i atmosfæren.'
    P.S. Du kan enkelt sette ønsket font i denne bosken og når du trenger en ny figurtekst, kan du bare kopiere og lime inn boksen og endre innholdet.
  5. Så er det bare å sette inn referanser inn i denne tekstboksen som du gjør ellers i dokumentet.
 
Publisert 4. juni 2013 23:08 - Sist endret 24. aug. 2017 16:57