Google Scholar

English version

Google Scholar er Googles litteratur-søkemotor. Den er ikke egnet for systematisk søk innenfor et fagområde, men kan være nyttig for å finne en spesifikk referanse. Man kan hente referanser fra Google Scholar selv om man ikke er tilkoblet UiO-nettet, men dersom man ønsker å laste ned artiklene i fulltekst må man være tilknyttet UiO-nettet. For å finne denne eller andre databaser, les Finn databaser.

Hvordan importere referanser fra Google Scholar til EndNote

  • Klikk på 'Innstillinger' øverst til høyre i Google Scholar dersom du er på startsiden til Google Scholar.
  • Dersom du allerede har gjort et søk, finner du 'Instillinger' i en nedtrekksmeny ved å trykke på det lille triangelet øverst i høyre hjørne ved siden av 'Mine sitater'.
  • Under 'Bibliografiadministrering' merk av 'Vis linker til å importere sitater inn i' og velg 'EndNote'.


     
  • Trykk på 'Lagre'-knappen.
  • Foreta et søk og klikk på 'Importer til EndNote' for de ønskede referansene.
  • Velg 'Open' i vinduet 'File Download'. Nedlastingen skjer direkte, men det er begrenset hvilke felt som blir med. Sammendrag (abstracts) kommer ikke med.

 

Publisert 7. nov. 2012 15:37 - Sist endret 12. jan. 2018 14:13