IEEE Xplore

English version

IEEE Xplore inneholder publikasjoner fra the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) og Institution of Engineering and Technology (IET). Databasen har stor dekningsgrad innen elektroteknikk, informatikk og elektronikk.  For å finne denne eller andre databaser, les Finn databaser.

Hvordan å importe referanser fra IEEE til EndNote

  1. Søk.
  2. Huk av referansen(e) du ønsker å importere.
  3. Klikk på  'Download citations'-lenka over trefflista.


  4. Velg RIS (EndNote, ...) som Output Format.


     
  5. Og inkludér 'Citation & Abstract'.
  6. Klikk på 'Download' og referansene blir importert direkte inn i biblioteket ditt.

 

Did you find what you were looking for?
Published Sep. 1, 2016 2:54 PM - Last modified Oct. 19, 2016 12:11 PM