Organisere EndNote-biblioteket

English version

Vi anbefaler at du har ett og bare ett EndNote-bibliotek som du bruker til alle dokumenter du skriver. Det er mye lettere å ha oversikt over arbeidsprosessen med ett bibliotek. Ofte blir referanser gjenbrukt i forskjellige dokumenter og da slipper du å måtte laste ned referanser flere ganger og du slipper å holde styr på hvilket bibliotek som er koblet til hvilket dokument. I tillegg blir sikkerhetslopiering enklere med færre bibliotek å måtte kopiere.

Selv om det kan virke tiltalende å lage forskjellige biblioteker for å organisere referansene, finnes det bedre måter å gjøre det på med EndNote.

Organisere biblioteket med grupper og smartgrupper

En måte å organisere biblioteket på er å dele referansene inn i ulike grupper.

Lage grupper

 1. Høyreklikk på 'My groups' i venstremargen på EndNote og velg 'Create group'
 2. Velg et passende navn på gruppa
 3. Trekk ønskede referansene over i gruppa eller høyreklikk på referansene (som du har markert enten ved å holde inne ctrl eller shift samtidig med museknappen) og velg  'Add References To'  og finn gruppen i menyen som du vil legge referansene i.

Alternativt kan du lage en ny gruppe basert på utvalget av referanser: Høyreklikke på og velge 'Add References To' -> 'Create Custom Group..' og lag en gruppe som disse referansene da plasseres inn i. Dette passer bare dersom du ikke allerede har laget en gruppe du vil plassere referansene i.

Merk at referansene ikke fjernes fra 'All references' når de plasseres i grupper. Referansene kan også være i flere grupper samtidig.
Under 'All references' ser du en mappe som heter 'Unfiled', denne viser de referansene som ennå ikke er organisert i noen gruppe(r).

Lage smarte grupper

Et alternativ til grupper er såkalte smarte grupper. De skiller seg fra grupper ved at referansene automatisk plasseres i disse gruppene basert på kriterier du setter for gruppa. Metoden for å opprette smarte grupper er noe annerledes enn for grupper:

 1. Klikk på 'Show Search Panel' midt øverst i EndNote-meyen.
 2. Gjør et søk som passer til kriteriet du ønsker for gruppa, f.eks. navnet på en forfatter.
  (Velg i såfall 'Author' i nedtrekksmenyen og skriv 'Etternavn, Fornavn'.)
 3. Har du søkt på noe som faktisk finnes i biblioteket ditt vil du få en liste med én eller flere referanser.
 4. Velg de referansene du ønsker ved å klikke på dem, du kan velge flere ved å holde inne 'ctrl' mens du klikker.
 5. Trykk så på 'Options' og 'Convert to Smart Group' i søkepanelet.
 6. Det vil bli opprettet en smartgruppe basert på dette søket. Velg et passende navn på smartgruppa i venstremargen.
  Merk at de referansene du legger inn i fremtiden som passer til dette søket vil legges inn i denne gruppa.

Lage notater

Man kan også organisere referansene etter hvilke notater man knytter til dem. Man kan enten legge inn notatene for én og én referanse eller for flere om gangen.
Feltet som er vanligst å bruke er 'Label'. Du finner dette feltet ved å åpne en referanse ved å dobbeltklikke på den og scrolle ned til du ser det. 'Label' i motsetning til f.eks. 'Keywords' er et fritt felt som du selv kan redigere, mens 'Keywords' kan bli automatisk oppdatert ved import av referanser fra databaser.

Ofte ønsker man å sette 'Label' på flere referanser samtidig, du kan enten gjøre dette med referanser du nettopp har importert eller søke opp referanser etter visse søkekriterier:

 1. Klikk på 'Show Search Panel' midt øverst i EndNote-meyen.
 2. Gjør et søk som passer til kriteriet du ønsker, f.eks. "dna" i tittelen.
  (Velg i såfall 'Title' i nedtrekksmenyen og skriv 'dna'.)
 3. Har du søkt på noe som faktisk finnes i biblioteket ditt vil du få en liste med én eller flere referanser.
 4. Velg de referansene du ønsker ved å klikke på dem, du kan velge flere ved å holde inne 'ctrl' mens du klikker.
 5. Trykk så på 'Tools' i hovemenyen og 'Change/Move/Copy fields'.
 6. Du vil så få en menyboks der du velger 'Label' i nedtrekksmenyen der det står 'Select a field'.
 7. Sørg for at 'Insert after field's text' er markert og skriv den teksten du ønsker i tekstboksen til høyre, f.eks. "dna master" o.l. og trykk 'Ok'.
  Dermed vil alle de referansene du markerte få dette som notat i 'Label'-feltet.

 

Publisert 23. okt. 2014 09:17 - Sist endret 9. jan. 2015 11:31