PubMed

English version

PubMed er en omfattende database innen preklinisk vitenskap, og er svært viktig innen klinisk medisin, sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsestell. Omfatter blant annet MEDLINE (1966-), OLDMEDLINE (1949-1965) og PubMed in Process.
Denne databasen er gratis og man trenger ikke være innlogget på universitetsnettet for å importere referanser inn i EndNote.

Hvordan importere referanser fra Pubmed til EndNote

 1. Gjør et søk, f. eks. på "dna repair".
 2. Merk av de referansene som skal importeres
 3. Klikk på 'Send to'-lenken til venstre.

Det er to metoder for å gå videre, den første er raskest:


1) Direkte import:

 1. Velg 'Citation manager'.
 2. Klikk på  "Create file".
  Hvis du får spørsmål om å velge siteringsverktøy, velg "EndNote".

De markerte referansene vil da bli importert direkte til EndNote-biblioteket ditt.

Hvis det ikke virker, kan du prøve dette:


2) Importere via en tekstfil:

 1. Velg 'File', format 'MEDLINE' (se figur under).
 2. Velg "Create file".
 3. Lagre filen på skrivebordet og noter navnet på fila (vanligvis er standardnavn 'pubmed_results.txt').
 4. Gå til EndNote and velg 'File' > 'Import'.
 5. I 'Import'-vinduet, finn den lagrede fila ved å klikke på "Choose file".
 6. Under 'Import Option', velg 'Other Filters...' og finn 'PubMed (NLM)'.
 7. Velg 'Discard Duplicates' and 'No translation'.
 8. Klikk på 'Import' og referansen vil bli importert til EndNote-biblioteket ditt.

 
Publisert 7. nov. 2012 15:37 - Sist endret 24. aug. 2017 17:06