Stiler i EndNote

Endre stilen på referansene

English version

Du kan enkelt endre stil på refereransene dine. Til nå har vi brukt Author-Date-stilen som eksempel med (Adams 2010) i teksten med referanselista sortert alfabetisk, men det finnes mange andre stiler. For å endre stil i gå til EndNote-fanen i Word og velg f.eks. 'Numbered' under 'Style:'.

Da vil referansen (Adams 2010) byttes ut med et tall i klammeparantes f.eks. [1] i teksten og referanselista omsorteres numerisk. Slik kan du raskt bytte mellom ulike referansestiler.

Hvis stilen du ønsker å bruke ikke finnes under 'Style' i EndNote-fanen i Word må du finne den frem i EndNote under 'Edit' > 'Output Styles' > 'Open Style Manager'  eller ved å bruke snarveiene beskrevet under:

 1. Gå til 'Select Another Style' i nedtrekksmenyen i EndNote: 2. eller i EndNote-fanen i Word:


   
  Hvis du gjør dette i EndNote, kan du bruke 'Style Preview' for å se hvordan stilen ser ut. De stilene du velger her vil du kunne velge mellom under 'Style' i EndNote-fanen i Word.
   

Laste ned stiler fra Internett

Hvis du ikke finner stilen du ønsker i 'Select another Style'-menyen, kan du prøve å finne stilen på EndNotes hjemmeside.

 1. Gå til http://www.endnote.com og klikk på  'Downloads'-fanen og velg 'Styles'.
 2. I søkefeltet 'Style or Journal Name', skriver du enten navnet på stilens tidsskrift eller navnet på stilen.
  I eksempelet under søker vi på  'entomology':

 3. Når du finner den stilen du øsnker, sørg for at EndNote er startet og at du har lukket alle andre vinduer i EndNote bortsett fra selve biblioteket (ellers kan det være at EndNote nekter å importere noe).
 4. Klikk på 'Download'-knappen for den stilen du ønsker å laste ned og klikk 'Open' eller 'Open with EndNote. Da åpnes stilen i EndNote.
 5. For å lagre stilen, klikk på 'File' -> 'Save as' i EndNotes meny og trykk 'Save'.
  Stilen blir lagret i 'Styles'-mappa til EndNote. Hvis du er nysgjerrig på hvilken mappe dette er, kan du finne den ved å gå til 'Edit' -> 'Preferences' -> 'Folder Locations' og se hva det står i 'Style Folder'.

Lage egne stiler og redigere stiler

Dersom den ønskede stilen ikke finnes, må du lage din egen. Det enkleste er å endre en eksisterende stil som likner den du vil ha:

 1. Velg en stil som likner mest i stil-nedtrekksmenyen i EndNote.
  Du kan teste ut utseende ved å se på 'Preview' for stilen.
 2. Gå deretter til 'Edit' > 'Output Style' > 'Edit "Den-stilen-som-likner-mest"'.
 3. Du kan blant annet bestemme måter å sortere siteringene (Citations) i teksten og referansene (Bibliography) i referanselista, hvor mange av forfatterne som skal nevnes dersom det er flere en to forfattere, om du ønsker tidsskriftenes fulle- eller forkortede navn osv.
 4. Noen baser som SciFinder (Chemical Abstracts) leverer tittel- og forfatterfeltet i store bokstaver, dette kan kompenseres for her. (Bibliography > Title Capitalization).
 5. Husk å lagre den redigerte stilen under et nytt navn.

Her kommer et eksempel på hvordan å rette opp i EndNotes egen Author-Date::

 1. Gå til 'Edit' > 'Output Style' > 'Author Date' slik at 'Author-Date'-markeres.
 2. Gå deretter til 'Edit' > 'Output Style' > 'Edit: Author-Date'.
 3. Gå til 'Citations' > 'Templates' og legg til komma mellom Author og Date ved å endre 'Author · Date' til 'Author, · Date'.
 4. Gå så til 'Citations' > 'Author Lists' og sett som vist under:
 5. Marker 'List all author names' under 'Bibliography' > 'Author Lists':


   
 6. Trykk på 'File' > 'Save As' i hovemenyen til EndNote og velg et passende navn for den nye stilen din:
 7. For å finne den nye stilen gå til Edit' > 'Output Styles' > 'Open Style Manager' i EndNote eller bruk drop-down-snarveien 'Select Another Style' og let den opp.
Publisert 18. jan. 2016 12:03 - Sist endret 1. sep. 2016 15:20