Web of Science, BIOSIS Previews (Biological Abstracts) og Zoological Record

 
Web of Science
Tverrfaglig database med hovedvekt på naturfaglige ressurser.
 
BIOSIS Prieviews - Biological Abstracts
Dekker litteratur innenfor biologi, molekylærbiologi og biomedisin. Databasen inkluderer felt-, laboratorie-, kliniske-, eksperimentelle og teoretiske studier av planter, dyr og mikroorganismer.
 
Zoological Record
Dekker zoologisk litteratur fra hele verden innenfor områder som systematikk, taksonomi, evolusjon, atferd, økologi, parasittologi, fysiologi, dyregeografi.
 
Disse tre basene er underordnet Web of Knowledge og derfor er metoden for å finne frem referanser og importere disse til EndNote den samme for alle. Her tar vi for oss Web of Science som eksempel. For å finne denne eller andre databaser, les Finn databaser.

Hvordan importere referanser fra Web of Science til EndNote

  1. Gjør et søk, f.eks. på "dna repair" som 'Topic'.
  2. Merk av de referansene som skal importeres til EndNote ved å huke av boksene foran referansene i trefflista som dukker opp.
  3. Øverst i trefflista omtrent midt på ser du  en boks med "Save to EndNote online':    Trykk på  den lille pila til høyre.
      
  4. Velg 'Save to EndNote desktop'.
  5. Velg så "Full Records".
  6. Eksporter referansene ved å klikke på 'Send'-knappen.

 

Publisert 7. nov. 2012 15:37 - Sist endret 3. mai 2016 13:44