English version of this page

Fagside for farmasi

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Kontakt

Artikkelsøk i fagets databaser

PubMed
Medline anses som en hovedkilde for biomedisinsk forskning. Referanser til tidsskriftartikler fra mer enn 5600 tidsskrifter innen medisin, sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsestel, farmasi og preklinisk vitenskap. Omfatter MEDLINE (1966-), OLDMEDLINE (1946-1965), PubMed in Process (nye referanser som ennå ikke er lagt inn i Medline) og referanser merket ”as supplied by publisher” ( emneområde som ikke analyseres i Medline). Oppdateres daglig. Lenker til artikler i fulltekst, øvrige databaser i Entrez-systemet og andre relevante webressurser.

Web of knowledge - Web of Science
Web of Science gir tilgang til: Science citation index expanded, Social science citation index, Arts and humanities citation index, and Conference proceedings citation index. Dekning: Tverrfaglig. Omfatter naturvitenskap, samfunnsvitenskap, kunst og humanistiske fag.

SCOPUS
SCOPUS er en referanse- og siteringsdatabase med faglig vekt på realfag, medisin og samfunnsvitenskap. Primærkilder er tidsskrifter (16500 tidsskrifttitler hvorav over 1200 er Open Access tidsskrifter), konferanser og patenter. Omfatter funksjoner for siteringssøk.

EMBASE 
Europeisk orientert database med referanser til tidsskriftartikler innen biomedisin og farmakologi. Dekker en rekke emner:: legemiddelforskning, farmasi, toksikologi, yrkesmedisin, helse og miljø, rettsmedisin, helsevesen. Noe sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, psykologi og alternativ medisin. I forhold til Medline: flere europeiske tidsskrifter og spesielt god dekning innen farmakologiske emner. Fra 1980. + Embase Classic 1947-79

SciFinder Scolar/Chemical abstracts
Databasen omfatter CAplus (1907- ), Medline (1958 - ), CAS react (1974 - ) og CAS Registry file. Foruten bibliografiske referanser og sammendrag inneholder SciFinder informasjon om reaksjoner med organiske forbindelser. Søking på strukturer kan gjøres via et spesielt grafisk søkegrensesnitt. Oppdateres daglig.

Nye bøker i biblioteket

Tidskriftsøk

Alfabetisk oversikt over e-tidsskrift
Søk blant elektroniske tidsskrifter i Oria

Søk etter tidsskrift i Oria
Hvis tidsskriftet man etterlyser ikke finnes elektronisk, kan man søke etter både den trykte og den elektroniske utgaven i Oria.

Nivå 2-tidsskrifter - godkjent av Universitets- og høgskolerådet
Her kan man se om et tidsskrift er vitenskapelig offisielt godkjent.

Nyttige sider

Spør biblioteket om litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte og andre spørsmål.

Emnesøk: Søk med realfaglige termer

Slik får du tilgang til bibliotekressurser utenfor UiO

 

Andre ressurser

Drogesamlinger ved UiO

Søk på drogebetegnelse, latinsk plantenavn, trivialnavn o.a. i Farmakognostisk drogesamling og Arnold Nordals Burmasamling.

Pharmaceutical Excipients
En omfattende guide om hjelpestoffer i medisiner. Det gjelder både bruk, oppbevaring og sikkerhet. Tilgang gjennom MedicinesComplete.

Martindale
Ressurs for å finne informasjon om drogers karakteristikk og deres bruk. Tilgang gjennom Micromedex.

Merck Index 
Ressurs for å finne informasjon om kjemikalier, droger og biologiske stoffer.

Ph. Eur- online- European Pharmacopeia 10.th ed.

Offisielt oppslagsverk som angir kravene som stilles til legemidlers kvalitet, samt metoder for kvalitetskontroll av dem.

Kontakt tove.larsen@farmasi.uio.no hvis du ønsker lisens.

USP
US Pharmacopeia. Utgis årlig av United States Pharmacopeial Convention. For å få tilgang må man registrere seg med uio.no-adresse.

Encyclopedia of Pharmacy Practice and Clinical Pharmacy

Encyclopedia som samler definisjoner, konsepter, metoder, teorier og applikasjoner innen klinisk farmasi og praktisk farmasi.

Les tidsskrifter med BrowZine

Med BrowZine kan du enkelt lese, lagre, dele, og bli varslet når det kommer nye artikler i ditt fagområde. Les mer om BrowZine.

Tips for skriving og publisering


Søking, referering og skrivetipsUiOs akademiske skrivesenter


Hjelpeside for deg som tar en doktorgradAlt du trenger for å komme dit du vil med forskningen din