Hvor finner jeg bøker innen fysikk i biblioteket?

Bøkene innen fysikk er delt i ny og gammel samling. Begge samlingene finner du i Hangaren i andre etasje i Vilhelm Bjerknes' hus. Spør gjerne oss som arbeider ved Informasjonspunktet (skranken) hvis du ikke finner det du leter etter.

Fysikkbøker i Boksamlingen (2012–)

Ved åpninga av Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus ble det påbegynt en felles boksamling for hele biblioteket, sortert etter Dewey-nummer. Bøker innkjøpt f.o.m. 2012 er derfor å finne på hyller merket  «Boksamling», med fysikkbøker fra nummer 530 til 539. 

530 Generell fysikk
531 Klassisk mekanikk
532 Fluidmekanikk
533 Pneumatikk
534 Akustikk
535 Optikk
536 Varmelære
537 Elektrisitet og elektronikk
538 Magnetisme
539 Moderne fysikk

Dewey-systemet legger stor vekt på bakoverkompabilitet, så hovedinndelingene er i praksis de samme som man fant i første utgave i 1876 under den klassiske fysikkens storhetstid, med unntak av tillegget «Moderne fysikk». For å lette gjenfinning legger vi også emneord på bøkene, prøv gjerne emneordsøket vårt.

Fysikksamlingen (–2011)

Bøker innkjøpt før 2012 har beholdt oppstillingen fra det gamle fakultetsbiblioteket i Fysikkbygningen. I Vilhelm Bjerknes' hus finner du denne samlinga til høyre når du kommer inn.

Allmenne emner
0.1  Bibliografi, dokumentasjon, vitenskapelig forfatterskap
0.2  Historie, filosofi, pedagogikk, forhold til samfunn
0.3 Elementære lærebøker, populærfysikk
0.4  Måleteknikk, metrologi
0.6   Instrumentering, eksperimentalteknikk
         
1 Matematisk og teoretisk fysikk
1.1 Allmenn teoretisk fysikk, matematiske metoder
1.2 Vitenskaplig databehandling og numeriske metoder
1.3 Klassisk mekanikk
1.4 Kvanteteori, kvantemekanikk
1.5 Relativitetsteori, gravitasjon
1.6 Statistisk fysikk, termodynamikk
    
2 Elektromagnetisme - optikk
2.2 Elektrisitet, magnetisme
2.4 Optikk
2.6 Kvanteoptikk
2.8 Partikkelstråler, partikkeloptikk
      
3 Elementærpartikler - kvantefeltteori
3.1 Allmenn elementærpartikkelfysikk, elementærpartikkelteori
3.2 Svake vekselvirkninger
3.3 Elektromagnetisk vekselvirkning
3.4 Teori for sterke vekselvirkninger
3.5  Hadronprosesser og fenomenologi
3.6 Spesielle partikler og resonanser
      
4 Kjernefysikk
4.1 Allmenn kjernefysikk, kjernestruktur og egenskaper
4.2 Disintegrasjon, radioaktivitet
4.3 Kjernereaksjoner, spredning
4.4 Spesielle kjerner
4.6 Kjerneteknikk, reaktorteknikk
           
5 Atomfysikk - molekylfysikk
5.2 Atomfysikk
5.4 Molekylfysikk
5.6 Makromolekyler, polymerer
           
6 Gasser, fluidmekanikk, plasmafysikk
6.1 Gasser, gassteori
6.3 Fluidmekanikk, hydrodynamikk, aerodynamikk
6.5 Plasmafysikk
6.7 Elektriske utladninger
     
7 Faste stoffer og væsker: termisk og mekanisk
7.1 Allment, struktur, krystallografi
7.2 Mekaniske og akustiske egenskaper
7.3 Gitterdynamikk
7.4 Tilstandsligninger, faseoverganger
7.5 Termiske overganger
7.6 Transportprosesser (ikke-elektriske)
7.7 Flytende og fast helium
7.8 Overflater, grenseflater, tynne filmer
   
8 Faste stoffer og væsker: elektromagnetisk og optisk
8.1 Allment, elektrontilstander
8.2 Elektriske transportprosesser, halvledere
8.3 Overflater, grenseflater, tynne filmer
8.4 Supraledning
8.5 Magnetisme, magnetiske materialer
8.6 Magnetisk resonans og relaksasjon, mössbauereffekt
8.7 Dielektrisitet, dielektriske materialer
8.8 Optiske egenskaper, spektroskopi
8.9 Elektronemisjon, ioneemisjon, kollisjonsfenomener
    
9 Tverrfaglige emner
9.0 Miljøvern, energiproblemer, energikilder
9.1 Materialer, metallurg
9.2 Fysikalsk kjemi
9.3 Geofysikk, geologi
9.4 Kosmisk stråling
9.5 Astrofysikk, astronomi
9.6 Nanoteknologi, nanomaterialer
9.7 Biofysikk, medisinsk fysikk
9.8 Akustikk, ultralyd
9.9 Elektronikk - elektroteknikk
9.91 Generell elektronikk, kretselektronikk
9.92 Elektroniske komponenter og materialer
9.93 Elektronisk apparatur og måleteknikk
9.94 Digitalelektronikk, datateknikk
9.95 Teleteknikk, audio, video
9.96 Elektroteknikk, sterkstrøm
   

Bøkene finner du i Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus.

Publisert 27. nov. 2012 13:52 - Sist endret 3. mai 2016 13:44