English version of this page

Fagside for fysikk

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

For bøker, prøv òg gjerne Emneordsøk for Realfagsbiblioteket.

Kontakt

Artikkelsøk i databasane til faget

Web of Science (Thomson Reuters)
Tverrfagleg referanse- og siteringsdatabase. Stort overlapp med Scopus både i dekning og funksjonalitet, men Web of Science har betre dekning bakover i tid.

IEEE Xplore
Fulltekstarkiv for tidsskrift, e-bøker og konferansepublikasjonar (proceedings) frå IEEE og IET, IBM og VDE Verlag, samt IEEE Standards Dictionary. Dekkjer anvendt fysikk, teknikk og informatikk med særleg fokus på elektronikk.

Scopus (Elsevier)
Tverrfagleg referanse- og siteringsdatabase lansert i 2004. Stort overlapp med Web of Science, men Scopus inneheld litt fleire oppføringar.

arXiv (1991-)
Ope fulltekstarkiv for fortrykk (preprints) innan fysikk, matematikk, informatikk m.m. Særleg sterk på teoretisk fysikk.

Google scholar
Søkemotor for vitskapeleg informasjon. Sjå FullText@UBO for tilgang til fulltekst eller tinging av lån/kopi.

Tilgang heimanfrå

Slik får du tilgang til bibliotekressursar utanfor UiO.

Spør oss!

Treng du hjelp med litteratursøk, oppgaveskriving, referansebehandling, publisering, formidling eller anna?

Bøker

Tidsskrifter

BrowZine er ein virtuell erstatning for den gamle tidsskrifthylla, der ein kunne kome og titte i de nyaste tidsskrifta på tvers av forlag. Browsine finst både for nettbrett (iPad, Android og Kindle Fire) og som skrivebordsversjon. Universitets-biblioteket har tilgang til frå eit stort antall utgjevarar, og du lagar di eiga tidsskrifthylle for det du er interessert i. Preprints vert òg vist frå mange tidsskrift. 

Vi tilrår tidsskrift:

LaTeX med venner

Referansehandtering

Har du mange referansar å halde styr på? Eit referansehandteringsverktøy hjelper deg gjennom heile skriveprosessen. Du sparer til på å finne dei same referansane fleire gongar og unngår feil som oppstår når du fører inn referansane manuelt. Vi har laga guide for både EndNote og Zotero.

Kurs i Zotero

New course dates are published each term.

Kurs i Endnote

New course dates are published each term.


Søking, referering og skrivetipsUiOs akademiske skrivesenter


Hjelpeside for deg som tar en doktorgradAlt du trenger for å komme dit du vil med forskningen din