Hjelp for studenter til søking, kildekritikk og sitering

Maler til oppgaveskriving for geostudenter

  • EndNote - geofagstil - til bruk for masterstudenter
  • Endnote - geoscience style - for Masterstudents (coming soon)

Tidsskriftforkortelser

Publisert 24. okt. 2012 13:57 - Sist endret 3. mai 2016 13:44