Emneoppslag i katalogen

Informatikkbiblioteket bruker ACMs klassifikasjonssystem for å dele litteraturen inn i kodete grupper (hierarkisk). Her kan du slå opp på kodene. For mer spesifikke emner:

ACMs hovedgrupper på øverste nivå
Klikk på en av gruppene for en finere inndeling av emnet. Fra fininndelingen kan du klikke deg inn i katalogen.

Publisert 10. jan. 2008 08:27 - Sist endret 3. mai 2016 13:41