Faglig

Sist endret 15. jan. 2016 07:30 av Knut Hegna
Sist endret 3. nov. 2015 14:18 av Knut Hegna
Sist endret 3. nov. 2015 14:18 av Knut Hegna
Sist endret 1. feb. 2017 11:18 av Knut Hegna
Sist endret 11. aug. 2017 15:02 av trudewe@uio.no
Sist endret 1. feb. 2017 11:18 av Knut Hegna
Sist endret 3. nov. 2015 14:20 av Knut Hegna
Sist endret 8. apr. 2019 10:52 av lenkeretter@localhost

Her vil det komme oversikt over bibliografier over utvalgte temaer. Litteraturen det vises til vil være tilgjengelig i Informatikkbiblioteket.

I anledning 100 årsdagen for Alan M. Turings fødsel 23.juni 1912 ble det laget en oversikt over Turing-relevant litteratur i biblioteket.

Sist endret 26. aug. 2021 15:29 av Andrea Alessandro Gasparini

Her er en oversikt over bibliografier som lages ved Informatikkbiblioteket.

Sist endret 1. feb. 2017 11:20 av Knut Hegna
Sist endret 1. feb. 2017 11:19 av Knut Hegna
Sist endret 4. jan. 2017 12:46 av Knut Hegna
Sist endret 4. jan. 2017 07:48 av Knut Hegna
Sist endret 8. mars 2017 19:41 av Knut Hegna
Sist endret 14. feb. 2017 15:30 av trudewe@uio.no
Sist endret 3. jan. 2017 20:23 av Knut Hegna
Sist endret 4. jan. 2017 07:42 av Knut Hegna
Sist endret 3. jan. 2017 13:56 av Knut Hegna
Sist endret 26. feb. 2017 21:32 av Knut Hegna
Sist endret 14. feb. 2017 10:04 av trudewe@uio.no
Sist endret 4. jan. 2017 07:42 av Knut Hegna
Sist endret 3. apr. 2019 16:38 av Knut Hegna
Sist endret 13. feb. 2017 13:53 av Knut Hegna
Sist endret 14. feb. 2017 09:12 av Knut Hegna
Sist endret 1. feb. 2017 11:20 av Knut Hegna