Kontorarkivet til Ole-Johan Dahl

Arkivet inneholder drøye 1600 brev, notater, utkast, referee-rapporter, mm. Det ble gjennomgått og registrert høsten 2016.

Brev er registrert med avsender, adressat, dato og tittel. Tittel er som regel den første setningen som gir en pekepinn om innholdet. Av og til er det lagt til en setning som antyder innhold utover tittel. Det kan være personer som er nevnt  og noen enkeltsaker. I begynnelsen av registreringen ble korte innholdsbeskrivelser gjort på engelsk, men dette viste seg å bli for arbeidskrevende.

Mange dokumenter var av triviell karakter, men gjenspeiler likevel en hardtarbeidende professors arbeidshverdag. Dokumentene ble registrert i den rekkefølgen de lå i arkivet og fortløpende flyttet over i syrefrie bokser og gruppert i omslag. Arkivet oppbevares i Nasjonalbibliotekets håndskriftsamling.

For enkelte personers vedkommende er det markert en tilhørighet til dokumentet (forfatter, adressat, omtalt) som grunnlag for separate lister (se nedenfor). Enkelte temaer er også markert. Man kan søke i pdf-filene etter navn og andre tekststrenger.

 

Hele samlingen:

Spesielle utdrag basert på registreringer:

 

Det er foreløpig ikke lest korrektur. Stavefeil må påregnes og når du ser dem: send en epost om det til dahl-nygaard-simula krøllalfa ub.uio.no. Det tas forbehold om feil og utelatelser.

Publisert 3. jan. 2017 15:00 - Sist endret 16. mars 2017 15:23