Radioprogrammer og andre lydopptak

NRK-programmer

 • Om spill. Fra ludo til den store strategi. Med Kristen Nygaard (1964-04-01: 41:00 min.)
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_dra_1994-15708P
 • Kartlegging av framtida. Om psykomatematikken og dens muligheter. Aprilspøkprogram der Kristen Nygaard er deltaker (1967-04-01).
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_dra_1994-23302P
 • 10 år før Orwells ``1984''. Hvor klarsynt var han? Diskusjonsprogram der Kristen Nygaard er deltaker (1974-11-04: 30:22 min.).
  http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_dra_1994-26162P
 • Eventyret om SIMULA. Om SIMULA og Kristen Nygaard i serien Verdt å vite (2002-12-26: 26:40 min.)
  Programmet er foreløpig ikke tilgjengelig fra NRK eller Nasjonalbiblioteket pga. rettighetsavklaringer. Programmet kan i mellomtida lånes på CD fra Informatikkbiblioteket. Det er delvis basert på opptakene "Kristen Nygaard forteller" (se nedenfor).

Andre lydopptak

Publisert 14. feb. 2017 08:21 - Sist endret 8. apr. 2019 10:52