Kristen Nygaard forteller

 - Så vidt jeg skjønner, har vi nå god tid til å gjøre opptak.

 - Jeg har to bånd, tilsammen 180 minutter, det er  tre  timer. Det er litt i meste laget, tror jeg.

 - Ja, vi får se.

I 2001 ble Kristen Nygaard intervjuet av Håvard Hegna. Intervjuene ble gjort i tilknytning til arbeidet med Norsk Regnesentrals jubileumsbok som kom i 2002.

En grov beskrivelse av innholdet i opptakene omfatter personer og institusjoner og temaer. Det kan være feil og mangler i beskrivelsen, vennligst meld fra til  dahl-nygaard-simula krøllalfa ub.uio.no dersom du oppdager noen. Opptaket består av åtte deler, tilsammen fem og en halv time og dreier seg om arbeidet på FFI og opptakten til Nygaards inntreden som forskningssjef på Norsk Regnesentral i 1960, om kjøpet av UNIVAC 1107-maskinen og tida fram til 1964.

 

Publisert 13. feb. 2017 09:57 - Sist endret 8. mars 2019 10:39