40-30-20 - en utstilling om nettets historie og tilknytningen til Norge, Universitetet i Oslo og Institutt for informatikk

Utstillingen ble satt opp i oktober 2013 for å markere tre jubiléer. Det var 40 år siden Internett ble initiert; det var 30 år siden Uninetts spede begynnelse og det var 20 år siden World Wide Wide ble allment tilgjengelig. Utstillingen ble rigget ned i februar 2014.

Oversiktsbilder:

Sett fra korridor (1), (2), (3), (4). Sett fra biblioteket (5), (6), (7), (8)

Plakater og bilder fra utstillingen

Her følger en liste med plakatenes titler og innledende tekst. Det er lenket til plakater i full størrelse (pdf) og til annet i utstillingen:

 • Internett 1973 - unnfangelsen
  Denne plaketten henger i Gates Computer Science Building ved Stanford University. Tre nordmenn nevnes på plaketten: Dag Belsnes, Yngvar Lundh og Pål Spilling (se egen plakat). Starten var knyttet til ...
  Hele plakaten
 • Tre nordmenn var med:
  Hele plakaten
 • ARPANET, Institutt for informatikk og UiO
  I 1968 ble NORSAR etablert på Kjeller for å samle inn seismikkdata i forbindelse med overvåkingen av prøve- stansavtalen mellom atommaktene. Dataene ble samlet inn og analysert ...
  Hele plakaten
 • Kommunikasjon
  På begynnelsen av 1980-tallet arbeidet de fleste med terminaler. Skjerm eller papir. Disse ble koplet til en sentral maskin som prosesserte. Koplingen kunne skje på flere måter:...
  Hele plakaten, Utstilte maskiner og en Sun 3/60
 • Før World Wide Web
  Gopher var et hierarkisk menysystem basert på en egen protokoll. Til venstre vises litt ...
  Hele plakaten
 • Litteratur om nettverkshistorie
  Se også bibliografi nedenfor.
  Utstilt litteratur 1, Televerkets kommunikasjonstjenester (1985): Datex, DATAPAK.
 • World Wide Web blir født
  Tim Berners-Lees forslag til et nettverksbasert hypertekstsystem (mars 1989), med håndskrevet kommentar ...
  Hele plakaten
 • WWW på UiO i 1993
  Takket være drift@IFI kunne Informatikkbiblioteket være tidlig ute med sin WWW-side (sommeren 1993) ...
  Hele plakaten
 • Nettets norske far -- Rolf Nordhagen
  - Man var også i det norske datamiljøet på jakt etter noen man kunne kalle datapionerer og så falt altså valget på meg. Det var jo fordi jeg engasjerte meg veldig sterkt ...
  Hele plakaten og intervjuet med Nordhagen.
 • Med verden på skrivebordet
  Video for å promotere bruk av datanett laget i 1992 - før WWW. Se norsk eller engelsk versjon her:
  Videoer
 • UNINETT - en trang fødsel
  I 1975 søkte forskningsmiljøene i Norge om midler fra Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd (NTNF) med følgende formål ...
  Hele plakaten
 • Litteratur om nettverkshistorie
  Se også bibliografi nedenfor.
  Utstilt litteratur 2. IFIs Kursinformasjon på VVV (1997).
 • Når nettene blir mange ...
  Det nordiske samarbeidet på datanettområdet har røtter tilbake til tidlig 1970-tall. Den nordiske samarbeidsorganisasjonen for anvendt forskning, NORDFORSK, utarbeidet i 1980 et forslag ...
  Hele plakaten
 • UNINETT i dag
  UNINETT AS utvikler og driver det norske forskningsnettet, som forbinder mer enn 200 norske utdannings- og forskningsinstitutsjoner med over 300 000 brukere ...
  Hele plakaten
 • 2013 - Hvor går Internett?
  Hele plakaten, Snowden-avsløringene
 • NSA and the risk to the internet
  The US must give assurances to stop Balkanisations of the web ...
  (Financial Times editorial, Nov. 5th 2013)
  Lenke til artikkelen

For dem som vil ha mer

Ansvar

Ansvarlige for utstillingen:
Knut Hegna, Realfagsbiblioteket, Informatikk
Mari Lundevall, Realfagsbiblioteket, Informatikk

Med støtte fra:
Per Harald Jacobsen, USIT
Bjørn Ness, USIT

Publisert 26. feb. 2014 21:39 - Sist endret 27. apr. 2022 10:46