Minner om Ole-Johan Dahl

I forbindelse med åpningen av Ole-Johan Dahls hus arrangerte Informatikkbiblioteket en utstilling om ham og hans virke. Utstillingen ble åpnet 17/2-2011 og ble tatt ned i desember samme år. Plakatene ble brukt om igjen i forbindelse med semesterstart høsten 2013.

Her er foreløpig en liste over plakatene i utstillingen:

 • Faget
  Gjennom sine forelesninger, lærebøker og kompendier grunnla Ole-Johan Dahl informatikken som akademisk disiplin ved Universitetet i Oslo. Det startet på...
  Hele plakaten
 • Objektorientering
  Store programmer er vanskelig å få helt riktige, og den måten man legger an programmeringsarbeidet fra starten har vist seg å være svært viktig for et vellykket resultat. Objektorientering, som ble introdusert ...
  Hele plakaten
 • Arkivet
  Et blikk ned i en av arkivskuffene til Ole-Johan viser både viktige arbeidsområder og hans mange sentrale, internasjonale kontakter: ...
  Hele plakaten
 • Forskningen
  Ved Universitetet i Oslo forsket Ole-Johan på fundamentale aspekter ved programmering. Hovedtemaet for hans forskning var ...
  Hele plakaten
 • Instituttet
  Tilstrømmingen av studenter økte, og med det behovet for undervisning og maskinkapasitet. En utredningsgruppe, ledet av daværende bestyrer Arne Jonassen, leverte i 1974 rapporten med den passende tittelen
  Hele plakaten
 • Structured programming
  Initiativet til denne boka ble tatt av C.A.R. Hoare som først fikk med seg Ole-Johan Dahl og deretter Edsger Dijkstra (se kopi av brev). Om bokas kvaliteter kan vi lese ...
  Hele plakaten
 • Musikken
  Ole-Johan Dahl viste tidlig talenter både i matematikk og musikk. Han var imidlertid klar på at han ikke ville satse ...
  Hele plakaten - Et typisk huskonsertprogram.
 • Prisene
  Rosingakademiets hederspris deles ut til enkeltpersoner som på en fortjenestefull og betydelig måte ...
  Hele plakaten
 • Simula
  Datamaskiner styres av rekker av instruksjoner som til sammen utgjør programmer. Instruksjonene gis i egne språk ...
  Hele plakaten
 • Simulatavla
  Pionerarbeidet omkring objektorientering og utviklingen av Simula ble utført ved Norsk Regnesentral (NR) i perioden 1961- 1967. Det kunne gå ganske livlig for seg ...
  Hele plakaten
 • Venn og fagfelle
  "I’m also dedicating this book to my dear friend Ole-Johan Dahl, whose deep insights into computational processes led to the important notion of object-oriented languages ..."
  Hele plakaten

DVD

Det laget en DVD av åpningen av utstillingen. Den inneholder også filming av hele utstillingen. DVD-en kan lånes i Informatikkbiblioteket. Du kan se omslaget til DVD-en her.

Ansvarlig for utstillingen:
Knut Hegna, Realfagsbiblioteket, Informatikk

Med støtte fra:
Tove Dahl,
Bjørn Vidar Johansen, MUV,
Vera Christensen,
Øystein Christiansen, IFI,
Jørn Hagerup, IFI,
Håvard Hegna, NR,
Stein Krogdahl, IFI,
Olav Kyrvestad, IFI,
Olaf Owe, IFI,
Torbjørn Troldmyr, Realfagsbiblioteket,
Anne Vaalund, MUV

Publisert 25. feb. 2014 10:31 - Sist endret 3. mai 2016 13:41