Tips til masterstudenter

  • Bibliotek på nett - pps
  • Oppslagsverk og referanseforståelse : veien til faglitteraturen - pdf, pps
  • Søke på e-learning i Inspec, BIBSYS og ACM digital library - pdf, pps
  • Litt om plagiering - pdf, pps
  • Grunnmuren i en artikkel(ble ikke forelest 2016) - pdf, pps
  • Siteringsdatabaser - pdf, pps
  • Varsler pr epost og RSS (ble ikke forelest 2016) pdf, pps
  • Referanseverktøy - pdf, pps
  • Åttedronning-problemet (ble ikke forelest 2016) - pdf, pps
Bøker om vitenskapelig forfatterskap
I Informatikkbibliotekets boksamling.
DUO-maler for masteroppgave:
LaTeX, Word
BibLaTeX - kursnotater
Brukt sammen med LaTeX. Øvelser.
EndNote - kursnotater
Brukt sammen med Word. Øvelser.
Publikasjoner fra Institutt for informatikk
Her kan du finne hovedoppgaver og masteroppgaver og andre publikasjoner ved IFI.
 
Lysark fra faglitteraturforelesning - masteruka.
Lysarkene er alle i pdf. Animasjoner resulterer i at deler av enkelte lysark blir skjult. Bruk da pps-versjonen. Vennligst ha forståelse for tospråkligheten.
Tre lærerike videoer laget av Universitetsbiblioteket i Bergen:
Av Informatikkbiblioteket
Publisert 11. okt. 2010 15:32 - Sist endret 3. mai 2019 09:59