Kor finn eg kjemibøker i biblioteket?

Bøkene innen kjemi er delt i ny og gammel samling. Begge samlingene finner du i Hangaren. Spør oss som arbeider ved Informasjonspunktet hvis du ikke finner det du søker etter.

Nye kjemibøker er plassert på hyller merket Boksamling fra nummer 540 til 549.

 

Bøker innkjøpt før 2012 er oppstilt etter følgende ordning:

   Bøkene er oppstilt i følgjande grupper  The books are organized in the following groups
I  Generell kjemi  General Chemistry
II  Fysikalsk kjemi  Physical Chemistry
III  Uorganisk kjemi  Inorganic Chemistry
IV  Organisk kjemi  Organic Chemistry
V  Syntetisk kjemi  Syntehtic Chemistry
VI  Analytisk Kjemi  Analytical Chemistry
VII  Elektrokjemi  Electrochemistry
VIII  Materialkjemi; Petrokjemi  Material Science;
IX  Spektroskopi  Spectroscopy
X  Fysikk  Physics
XI  Biokjemi, bioteknologi, biologisk og medisinsk kjemi  Biochemistry, biotechnology, biological and medical chemistry
XII  Krystallografi  Crystallography
XIII  Miljøkjemi  Environmental chemistry
XIV  Kjernekjemi  Nuclear chemistry
XVI  Laboratoriesikkerhet, teknikk og avfall, arbeidsmiljøkjemi; helse  Laboratory safety, technique and waste, working environment; health
XVII  Polymerkjemi  Polymeric chemistry
XVIII  Anvendt kjemi. Teknologi.  Applied chemistry. Technology.
XIX  Kjemihistorie og biografier  Chemical history and biographies
XX  Matematikk. Informatikk.  Mathematics. Informatics.
XXI  Statistikk. Kjemometri  Statistiscs. Chemometrics.
XXII  Teoretiskkjemi, beregningskjemi   Teoretical- and computational chemistry
XXV   Vitenskapelig kommunikasjon; Kildesøk, skriving, publisering  Scientific communication; Research, writing, publication
XXVI   Filosofi, etikk, vitenskapsteori  Philosophy, ethics, science theory
XXVII   Realfag og samfunn  Science and society
XXVIII   Naturfagspedagogikk  Educational studies in the sciences
XXIX   Norsk introduksjon til kjemi, pensum videregående skole  Introduction to chemistry (in norw.) ; Norwegian high school curriculum
XXX   Populærvitenskap, annet  Popular science, other subjects
K  Eldre bøker (nede i magasinet)  Older books (downstairs in the store)

 

Publisert 21. sep. 2010 11:30 - Sist endret 3. mai 2016 13:44