English version of this page

Veiledning til publisering av e-print ved Matematisk institutt

Matematisk institutts preprint-serier finnes nå bare i elektronisk versjon og omtales som "e-print". Hvis du er tilknyttet Matematisk institutt som vitenskapelig ansatt, PhD-student eller gjesteforsker kan du publisere artikler som e-print i instituttets e-printserier.

Hvordan publisere e-print?

For å publisere e-print må du gjøre fire ting:

 1. Finne ut hvilken e-printserie som passer for artikkelen din. En oversikt over de e-printseriene finner du under. 
 2. Gi artikkelen din riktig heading slik at den blir mulig å identifisere som ett e-print. Det er viktig at headingen inneholder årstall og riktig ISSN-nummer. Hvis du skriver i Latex kan du bruke disse besvergelsene. (pdf)
 3. Registrere artikkelen din i Cristin
 4. Laste opp artikkelen som fulltekst til DUO fra Cristin.

Fremgangsmåte for punkt 3 og 4 finner du ved å klikke her. (pdf)

Instituttets preprintserier:

 • Pure Mathematics ISSN 0806-2439
 • Mechanics and Applied Mathematics ISSN 0809-4403
 • Research Report in Mechanics ISSN 0801-9940
 • Statistical Research Report ISSN 0806-3842
 • Statistical Memoirs ISSN 0809-0335
 • Oslo Scientific Computing Archive ISSN 1500-6050
 • Vitenskapshistorisk skriftserie ISSN 1500-2756

Det kan ta noen dager før fulltekstdokumentet blir synlig i DUO.

Trenger du å gjøre endringer i allerede publiserte e-print?

For å publisere en revidert versjon av din e-print må du gjøre to ting:

 1. Bruk veiledningen over til å laste opp den nye filen din gjennom Cristin, pass på at filnavnet viser at det er en revidert versjon. Altså revidert-restenavfilnavn.pdf. Og om det blir ennå en revidering revidert2-restenavfilnavn.pdf
 2. I Cristin: Husk å hake av Ja på: Redigert Nei Ja (Er arbeidet en revisjon av tidligere arbeide.)

Fordi enhver revisjon skaper ekstraarbeid for dem som hjelper oss å publisere ber vi om at antallet revisjoner holdes til et minimum.
 

Publisert 21. okt. 2015 09:10 - Sist endret 8. apr. 2019 10:53