English version of this page

Publisering og egenarkivering

Sjekkliste for publisering og egenarkivering av artikkel i tidsskrift

DUO

arXiv

e-print

Universitetets retningslinjer

Open Access: finansiering

Fagrelevante linker

Liste over aktuelle OA-tidsskrifter i matematikk

Kontraktsbrev

 

Sjekkliste for publisering og egenarkivering av artikkel i tidsskrift

  1. Finn et tidskrift som passer for din artikkel. Hvis du er stipendiat, spør om råd hos veileder eller andre kollegaer.
  2. Når du har valgt tidsskrift, send inn et førsteutkast (preprint) av artikkelen.
  3. Hvis det er vanlig i ditt fagfelt å publisere på arXiv, sjekk om tidsskriftet du har valgt tillater at du distribuerer førsteutkastet (bruk f.eks. databasen RoMEO). I såfall, last opp førsteutkastet på www.arxiv.org.
  4. Når artikkelen er antatt, lager du et sisteutkast (postprint) av artikkelen på bakgrunn av vurderinger fra fagfeller (referees). Sjekk databasen RoMEO om tidsskriftet tillater at du laster opp sisteutkastet til www.arXiv.org, og oppdater i såfall førsteutkastet.
  5. Når artikkelen er ferdig trykket, får du som regel tilsendt en fil med tidsskriftets endelige formaterte versjon. Sjekk databasen RoMEO om du kan laste opp førsteutkastet, sisteutkastet eller tidsskriftets endelige formaterte versjon til DUO via Christin. Du kan også se i betingelsene til tidsskriftet, som du normalt får tilsendt, og som også gjerne finnes på nettsidene til tidsskriftet.

DUO

DUO er Universitetet i Oslos system for egenarkivering.

Om egenarkivering i DUO

Hvordan laste opp i DUO via Christin?

arXiv

I tillegg til DUO anbefales det å bruke tjenesten arXiv for arkivering av artikler, og publikasjoner gjøres tilgjengelige for andre uten ventetid. Det elektroniske arkivet et moderert nettsted for forskningsartikler i fysikk, matematikk, computer science, kvantitativ biologi, kvantitativ finans og statistikk. Artiklene som ligger her er normalt ikke fagfellevurdert i utgangspunktet, men blir gjerne fagfellevurdert og publisert i tidsskrifter på sikt.

Å publisere i arxiv gir deg rett til ideen du har publisert, samtidig som du kan få tilbakemeldinger fra medforskere før ordinær publikasjon. Du kan også få daglig varsel om nye publikasjoner i ditt fagfelt.

Bruk av arXiv kan ha noen ulemper. For eksempel kan et opplastet dokument aldri fjernes fra nett, LaTeX-kildekoden til dokumentet blir fritt tilgjengelig for alle og noen tidsskrifter tillater ikke egenarkivering.

e-print

Matematisk institutts preprint-serier kan fremdeles brukes. De finnes nå bare i elektronisk versjon og omtales som "e-print". Veiledning til publisering av e-print ved Matematisk institutt.

Universitetets retningslinjer

Universitetet i Oslo ønsker at ansatte skal publisere Open Access (OA), men at dette skal skje i tråd med prinsippene for faglig og akademisk frihet.

Open Access: finansiering

Noen tidsskrifter tilbyr publisering i Open Access mot vederlag. Det er for eksempel mulig å få dekket dette gjennom:

Fagrelevante linker

Liste over aktuelle OA-tidsskrifter i matematikk

I denne listen finner du Open Access tidsskrifter som er brukt / tipset om av våre ansatte. Nivå er hentet fra NSDs database om høgre utdanning mai 2013. Hjelp oss gjerne med informasjon om andre flere tidsskrifter  eller andre oversikter over slike. Send ditt tips til forskningskonsulenten på Matematisk institutt.

Münster Journal of Mathematics (Nivå 1)

International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences (Nivå 1)

Natural Hazards and Earth System Sciences (NHESS) (Nivå 1)

PLOS Genetics (Nivå 1)

Journal of Logic and Analysis (Nivå 1)

The Electronic Journal of Linear Algebra (Nivå 1)

Journal of Singularities (Nivå 1)

Logical Methods in Computer Science (LMCS) (Nivå 1)

Banach Journal of Mathematical Analysis (Nivå 1)

Annals of Functional Analysis (Nivå 1)

Kontraktsbrev

Dersom tidsskriftet du ønsker å publisere i normalt ikke tillater egenarkivering, kan du endre kontrakten ved å bruke standard tillegg.

 

Til toppen

 

 

Publisert 13. nov. 2015 13:32 - Sist endret 18. des. 2019 12:41