English version of this page

Fagside for odontologi

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Tilgang til e-bøker, tidsskriftartikler, databaser og andre e-ressurser.

Odontologisk bibliotek

Odontologisk fakultet.

Kontakt oss og finn informasjon om åpningstider, leseplasser m.m.

Søk i databaser og kliniske oppslagsverk

 • PubMed - odontologi, medisin, sykepleie og prekliniske fag
 • MEDLINE - samme som PubMed (annen søkemåte)
 • Embase - medisin og farmakologi, europeisk orientert
 • Cochrane Library - systematiske oversikter, kliniske forsøk
 • PsycINFO - psykologi, medisin, psykiatri
 • Scopus - realfag, medisin, samfunnsfag, siteringssøk
 • Web of Science - realfag, medisin, samfunnsfag, siteringssøk

Kliniske oppslagsverk

 • UpToDate - diagnose og behandling
 • NEL - Norsk elektronisk legehåndbok
 • Pyramidesøket - søker på diagnose og behandling i UpToDate, Best Practice og kvalitetsvurderte artikler

Ordbøker

 • Ordnett  medisinsk, norsk-engelsk ordbok m.m.
 • MeSH - medisinske emneord på engelsk
 • Norsk MeSH - medisinske emneord på norsk (oppdateres ikke lenger, inkluderer ikke nye MeSH som er kommet etter 2018)

Flere databaser innen odontologi

Møt en bibliotekar i vår digitale skranke

Du kan få hjelp til å bruke Oria, finne pensum eller søke etter litteratur. Vi kan også hjelpe deg med referansestiler og EndNote/Zotero. Åpent mandag-fredag klokka 9-15.

Referanse-hjelp

Bibliotekar veileder student.

Har du behov for hjelp med EndNote? Se vår EndNote-veiledning. Enkle spørsmål kan du raskt få svar på i UiOs EndNote-gruppe på Facebook eller send oss EndNote-spørsmål via Nettskjema.

Har du behov for hjelp med Zotero? Se vår Zotero-veiledning.

Har du vært på kurs og trenger hjelp utover dette, kan du komme innom Digital skranke eller spørre oss i skranken i biblioteket.

Søkehjelp

Bibliotekar veileder lege.

Bestill en bibliotekar for litteratursøk til større oppgaver, prosjekt eller avhandlinger. Er du student anbefaler vi Digital skranke på Zoom, som er et drop-in tilbud uten forhåndsavtale.

Forskere og ph.d-stipendiater kan bestille søk til systematiske kunnskapsoppsummeringer.

Ansatte ved OUS kan bestille litteratursøk for klinisk praksis.

Anbefalt litteratur og pensum

Nå finner du anbefalt litteratur, pensum og litteraturlister i Leganto.

Foreslå innkjøp

Ønsker du deg bøker, tidsskrift eller databaser biblioteket ikke har?

Nye bøker i biblioteket

 • Søk og skriv
  • Søk & Skriv er laget for alle studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk, studieteknikk og akademisk skriving, uavhengig av studiested og -emne.
 • Akademisk skrivesenter
  • Skrivesenteret er åpent for studenter og forskere som ønsker å utvikle sin egen skriving.

 • For forskere

  • For at du skal komme dit du vil med forskningen din.

 • PhD on track

  • PhD on Track is a web resource aimed primarily at PhD candidates and early career researchers.