Artikkeldatabaser

I tillegg til disse, finner du en god del relevante artikkeldatabaser for teologi & religion på fagsiden for teologi
   
ArticleFirst Tverrfaglig database over mer enn 27 mill. artikler fra ca. 16.000 tidsskrifter fra 1990 til i dag.
ATLA Religion Database with ATLASerials Amerikansk base, og den viktigste religionsfaglige. Den dekker store mengder litteratur; mer enn 1 mill artikler fra tidsskrifter, festskrifter, konferanserapporter og andre flerforfatterverk, samt bokanmeldelser og endel bøker. Basen løper fra 1949. Den bibliografiske databasen ATLA Religion Database er koblet til tekstbasen ATLASerials, som inneholder ca 300 teologiske tidsskrifter I fulltekst. Basen er også lenket til ORIA.
Historical Abstracts Rikholdig database i historie
Index Islamicus Omfatter Islam, Midtøsten og hele den muslimske verden. Databasen er produsert av en gruppe ved School of Oriental and African Studies (SOAS) i London og dekker et tidsrom på vel 100 år. Mer enn 3.000 tidsskrifter er analysert foruten rapporter, monografier og samleverk
ISI Web of Knowledge Tverrfaglig database med en stadig voksende humanioradel (Arts & Humanities Citation Index) som dekker ca 8000 tidsskrifter og konferansebidrag fra 1975 til i dag. Her kan man søke etter artikler, bokanmeldelser og siteringer. Rangerer tidsskrifter etter siteringsfrekvens - såkalt "impact factor".
JSTOR Artikkelbase og fulltekst elektronisk artikkelarkiv for over 1000 tidsskrifter innen humaniora, samfunnsfag og naturvitenskap. JSTOR gir fulltekst tilgang fra tidsskriftenes første årgang, men dekker ikke de siste fem årgangene.
MLA Database fra Modern Language Association of America. Dekker språk, litteratur, lingvistikk og folklore
NORART Inneholder referanser til artikler i norske tidsskrifter.
Philosopher's Index Database som hovedsakelig inneholder tidsskriftsartikler, artikler i samleverk og bokanmeldelser innen filosofi fra 1940 til i dag.
ProQuest ProQuest er en av de store leverandørene av spesialdatabaser innen humaniora, samfunnsfag og helsefag, og dette gir mulighet for et felles søk I deres 25 forskjellige baser. Basenes samlede litteraturmengde er usannsynlig stor.
Sociological Abstracts Sosiologisk database som indekserer tidsskrifter, en del samlingsverk, innlegg fra konferanser og doktoravhandlinger. Inkluderer både sammendrag og siteringslenker. Fra International Sociological Association. Inneholder også referanser fra beslektede fagområder som antropologi og pedagogikk og er en god base for søk etter religionssosiologisk og -antropologisk litteratur. Denne basen inngår i samlingen av ProQuest-baser.

Andre Kilder

A-tekst

 

 

Artikler fra norske aviser i fulltekst. En kan søke på hvilket som helst emne og kombinasjon av emner.

Encyclopaedia of Islam Online Inneholder alle typer artikler om den islamske verden.
Past Masters (InteLex) En fulltekstbase med utvalgte og samlede verker av en rekke filosofer og teologer.
Routledge Encyclopedia of Philosophy Online (REP) Basen inneholder mer enn 2000 artikler.

 

Publisert 19. apr. 2010 15:15 - Sist endret 20. feb. 2018 09:50