Dewey klassifikasjonsnumre for religionshistorie

 

Religionsvitenskap

 • 200 - religionsvitenskap generelt
 • 201 - religion i forhold til andre religioner og andre samfunnsforhold
 • 202 - doktriner og dogmer (f.eks. soteriologi - 202.2, eskatologi - 202.3, kosmologi - 202.4)
 • 203 - offentlig kultus (f.eks. helligdommer - 203.5, symboler - 203.7, ritualer - 203.8)
 • 204 - spiritualitet
 • 205 - etikk, samvittighet, altruisme, ondskap
 • 206 - religiøs autoritet
 • 207 - religion og undervisning
 • 208 - religiøse skrifter
 • 209 - sekter, reformbevegelser
 • 210-219 - religionsfilosofi

 

De enkelte religioner

(kristendom er på Deweynumrene mellom 220 og 289)

 • 292 - gresk-romersk og hellenistisk religion
 • 293 - germansk og norrøn religion
 • 294 - religioner av indisk opprinnelse
 • 295 - zoroastrisme
 • 296 - jødedom
 • 297 - islam
 • 299 - andre religioner
  • 299.31 - egyptisk religion
  • 299.45 - samisk religion (sjamanisme)
  • 299.5 - asiatiske relgioner
  • 299.6 - afrikanske religioner
  • 299.7 - nordamerikanske urfolks religion
  • 299.8 - søramerikanske urfolks religion
  • 299.92 - religion i Oseania (melanesiske kargokulter 299.925)
  • 299.93 - nye religioner (new age mm.)
  • 299.932 - gnostisisme, mandeisme
  • 299.935 - antroposofi
  • 299.94 - wicca, nypaganisme

 

Religionssosiologi

 • 306.6 - religionssosiologi, religion og sosialantropologi
Publisert 4. nov. 2015 13:40