Hvor finner jeg fagbøker i biblioteket?

Universitetsbibliotekets samlinger av religionshistorisk litteratur finner du hovedsakelig i Georg Sverdrups Hus. De fleste bøkene om religion står i 3. etasje. De stå oppstilt etter Dewey's klassifikasjonssystem fra 200-299. Under 200-219 finner du litteratur om religionshistorie generelt og religionsfilosofi. 220-289 er forbeholdt kristendom og teologi, mens 290-299 brukes for øvrige religoner. Religionssosiologi finner du i 2. etg. under 306.6.

Bøker om kristendom finner du også i Teologisk bibliotek

I 3. etasje finner du også de sentrale oppslagsverkene innenfor faget. De står oppstilt i en egen avdeling for referanse- og oppslagsverk (Ref3)

Bøkene i 290-gruppen omfatter generell religionshistorie, verdensreligionene samt religionsfenomenologi. Det er og en del tekster i oversettelse. Tekster på originalspråk står på mesaninen i 4. etasje.

Den gamle boksamlingen til Religionshistorisk institutt står oppstilt i kjellermagasinet K311. Samlingen er åpen for ansatte og høyeregradsstudenter.

I kjellerens Mag313 står den eldste samlingen fra UB, Drammensveien. Her må bøkene bestilles og hentes fram av bibliotekets personale.

Publisert 26. apr. 2010 14:43 - Sist endret 3. mai 2016 13:45