Andre religionshistoriske fagmiljøer

Norske universiteter:

Skandinaviske universiteter:

Danmark

Sverige

Finland

Island

Internasjonalt

  • EASR European Association for the Study of Religions. Målsettingen til EASR er å fremme det akademiske studiet av religioner i Europa gjennom forskere bosatt i europeiske land. EASR er knyttet til IAHR (se nedenfor) som er aktive på verdensbasis. Norsk Religionshistorisk Forening er medlem av organisasjonen. EASR ble startet i 2000 og har siden hatt årlige konferanser. I 2003 ble denne holdt i Bergen.
  • IAHR International Assosciation for the History of Religions. Oversikt over medlemmer, kongresser, publikasjoner m.m.
Publisert 4. feb. 2010 14:07 - Sist endret 3. mai 2022 08:59