Ressurser innen religionshistorie

 • Adherents.com Statistikk over nesten 42.000 tilhengere av forskjellige religioner og 4.200 religiøse samfunn, inndelt etter geografisk plassering og navn på religionen.
 • Academic Info Religion. Svært rikholdig veiledning til ressurser om religion på nettet - en mengde henvisninger til andre nyttige web-områder.
 • Virtual Religion Index Mye om det meste innen religionenes område.
 • Multifaith and Religion Sites Hjemmesider og tidsskrifter til en mengde religioner

 

Enkelte religioner

Egypt

 

Buddhisme

 • Women Active in Buddhism En samling pekere til nett-steder om samtidge kvinner i buddhismen, lærere, forskere, kvinneaktivister, nonner og "yoginis". Også om organisasjoner, bibliografiske sider og kontaktfora.
 • Buddhisme på Yahoo Mye forskjellig. Bl.a. oversikt over div. buddhistiske orgnisasjoner rundt i verden.

Hinduisme

 • Facets of religion: Hinduism. Greitt oppstilt liste med pekere til informasjon om hinduismen i dag ogdens historie. Fra dokumentet finnes også noen pekere til informasjon om jainismen.

 

Jainisme

 

Zarathustras lære

 

Jødedom

 • Hassafon. Side laget av Olve Utne. Siden er under stadig endring og omfatter en mengde emner relatert til jødedommen.
 • Judaism and Jewish resources Gir en oversikt over de fleste ressurser om jødedom på nettet.
 • The Karaite Korner Karaisme etter hebraisk Karaim betyr "Skriftens tilhengere". Karaittene avviser Tamuds autoritet og baserer sin religiøse lov utelukkende på bibelteksten. Denne siden beskriver karaittenes historie og tro.
 • Internet Resources for the Study of Judaism and Christianity Denne siden inneholder en rekke lenker til nett-steder om kristendom og jødedom: referanseverk, tekster og tekstkritikk, paleografi, arkeologi og historie, økumeniske organisasjoner, kursmateriell og bibliotek.

 

Klassisk gresk og romersk religion

 

Islam

 

Norrøn religion

 • Old norse manuscripts Bl.a. pekere til flere tekstarkiver.
 • The Arnamagnæan Institute "Det Arnamagnæanske Institut hører under Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet. Instituttet blev oprettet i 1956 med det formål at videreføre den videnskabelige udnyttelse af Den arnamagnæanske Håndskriftsamling, som den islandske filolog og historiker, Arne Magnusson, testamenterede til Københavns Universitet ved sin død i 1730. Arne Magnussons samling består hovedsageligt af islandske håndskrifter, men blandt samlingen findes også norske, danske og svenske håndskrifter, samt nogle af anden proveniens. I 1965 vedtog Folketinget en lov, der bestemte at hovedparten af samlingens islandske håndskrifter skulle udleveres til Islands Universitet (selve udleveringen begyndte i april 1971 og blev afsluttet i juni 1997). De af samlingens håndskrifter, der forblev i København, opbevares på Det Arnamagnæanske Institut.."

Noen fulltekstverker 

 
Publisert 26. apr. 2010 14:45 - Sist endret 6. aug. 2018 11:23