Tidsskrifter i religionshistorie

Plassering: Siste årgang av de trykte religionshistoriske tidsskriftene står oppstilt i første etasje i Georg Sverdrups Hus. Tidligere årganger står i underetasjen. Eldre årganger står i lukket magasin og må bestilles. Tidsskrifter er ikke til utlån.

Elektroniske tidsskrifter er listet opp nedenfor, med lenker til Oria, og de kan også søkes opp i andre aktuelle databaser.

For en oversikt over tidsskrifter innenfor feltet teologi og religionsvitenskap som er rangert på nivå 2 hos Universitets- og høyskolerådet, se her.

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-Æ-Ø-Å

A

B

C

D

E

F

H

I

J

K

M

N

O

P

R

S

T

V-W

Z

 

Publisert 10. feb. 2010 11:31 - Sist endret 6. aug. 2018 11:20