Enhet i mangfold? 100 år med religionshistorie i Norge 1898-1998

Utstilling i Universitetsbiblioteket i Oslo, Drammensveien 42, 15/9-1/12 1998

 

 

Fotografier: Wlodek Witek, teknisk konservator ved UBO.

  {short description of image}


Portrettmaleri av
William Brede Kristensen (1867-1953):
Norges første religionshistoriker.
{short description of image}


Kristensens doktorgradsavhandling: Ægypternes forestillinger om livet efter døden i forbindelse med guderne Ra og Osiris.

Utdrag fra håndskrevet forelsningsmanuskript av 17.12.1900 samt noen bøker av Kristensen.

{short description of image}


Gammel egyptisk religion
Den gammelegyptiske De dødes bok, papyrus fra 1.-2. årh. e.Kr. (opphav ukjent).

 

De dødes bok er blant de mest kjente religiøse tekstene i den gammelegyptiske litteraturen. Den ble plassert ved siden av mumien i kisten og består av formler som skulle beskytte den avdøde i de dødes rike.
{short description of image}


Gammel egyptisk religion
Fotografi av gravstatuett til tempelsangerinnen Henut-tawy (21. dynasti, ca. 1069-945 fvt.)

Fotografi av Jens Lieblein (1827-1911): kjent norsk egyptolog.

De dødes bok.

{short description of image}


Gammel gresk religion

Gresk vase, terrakotta, Hellas 4. årh. f.Kr.

Stort marmorhode: Guden Dionysos/Bacchus, romersk, 2. årh. e.Kr. Lite marmorhode: Gudinnen Kybele, gresk, 4.årh. f.Kr.

Fragmenter fra Homers Iliaden 6. bok, 200-tallet e.Kr. og magisk papyrus fra Egypt, 300-tallet e.Kr. Gresk tekst.

{short description of image}


Jødedommen

Venstre side: Siddur (jødenes bønnebok), tallit (bønnesjal), kipa (kalott) og tefillin (bønnerem).

Høyre side: Sabattlys, kiddusj-vin, halla (to flettede brød) til sabbaten.

Over: Megillat Ester - Esters bok, håndskrevet pergamentrull , leses under purim-festen.

{short description of image}


Kristendommen 1

Kristendommen i Vest-Europa:

Røkelseskar i kobber, Norge eller Nord-Tyskland, 1500-tallet.

Prosesjonskors, forgylt sølvblikk på tre, Italia, ca. 1450.

Alterkalk, forgylt sølv, Norge eller Nord-Tyskland, 1400-tallet eller 1668.

Eksempler på kristen malerkunst, religiøs litteratur, fragmenter fra Matteusevangeliet og magisk payrus fra Egypt, 300/400 tallet, gresk tekst.

{short description of image}


Kristendommen 2

Kristendommens historie i Midtøsten og Nord-Afrika i nyere tid:

Til venstre: Fotografi av eldre ikon som viser engelen Gabriel.

Til høyre: Ikon med bladgull som viser martyrhelgenen Sitt Demiana omgitt av de 40 jomfruer som møtte martyrdøden sammen med henne.

Metallkors fra Etiopia.

 

{short description of image}


Islam

Bønneteppe som er utstyrt med kompass som viser retningen mot Mekka. Den som ber, skal ha ansiktet vendt mot Mekka.

2 Koran-utgaver, en moderne utgave med norsk og arabisk tekst, ved Einar Berg og en håndskrevet fra 1564, utgitt i Persia.

{short description of image}
Wilhelm Schencke (1869-1946):
Norges første professor i religionshistorie.

Fotografi samt diverse dokumenter, bl.a. avisartikkel fra Tidens Tegn (28.1.1913): "Det teologiske fakultet bør sløifes".

Dokumenter fra Øverland-saken: I 1933 ble dikteren Arnulf Øverland satt under offentlig tiltale for blasfemi på grunnlag av uttalelser i det polemiske foredraget Kristendommen - den tiende landeplage. Schencke ble innkalt som vitne for bl.a. på faglig grunnlag å ta stilling til Øverlands utsagn om nattverden som en "vemmelig kannibalsk magi".

{short description of image}


Afrikansk religion

Tre fetisjer - to store og en liten. En fetisj er en tilvirket gjenstand - oftest med menneske- eller dyreskikkelse - med overnaturlig kraft.

Kvinnemaske fra Angola (Chokwe-folket). Masken forestiller en vakker kvinne med tatoveringer og filte tenner og brukes sammen med en heldekkende drakt.

{short description of image}


Samisk religion

Knud Leem: Beskrivelse over Finmarkens Lapper (København 1767). Over: kopier av to plansjer (kolorerte kopperstikk) i boka: Lappisk offermåltid og offerstedet Sølfargappar i Porsanger.

Modell av sjamantromme (runebomme) som noaiden (sjamanen) dels brukte som middel til å falle i transe, dels til å vinne overnaturlig kunnskap ved hjelp av de magiske tegnene.

{short description of image}


Norrøn religion

Plakat (fra 1847) med det norrøne verdensbildet.

Kopi fra Codex Regius, et håndskrift datert til ca. år 1270. Disse to sidene viser til venstre de siste strofene fra Voluspå og til høyre de første strofene av Håvamål.

Kopi av "gullgubber", funnet Mære kirke i Nord-Trøndelag. Man antar at de stammer fra 600-900-tallet.

{short description of image}


Norske religionshistorikere 1945-1975

Til venstre: Georg Sverdrup (1885-1951)

Til høyre: Herman Ludin Jansen (1905-1986)

I midten: Koptiske framenter etter Ludin Jansen: Fra Homilie til Bacheus (fiktiv litterær figur i koptisk litteratur).

{short description of image}


Tibetansk religion

Manuskript, skrevet med gull på sortlakkert papir, er ett av seksten bind som utgjør en grunnleggende tekst i bon-religionen.

Over: Under kulturrevolusjonen (1960-1970-tallet) ble alle tibetanske religiøse bøker og gjenstander som de kinesiske myndighetene kom over, ødelagt. Noe ble gjemt av tibetanere og hentet fram på 1900-tallet. Fotografiet viser religiøse skrifter hentet fra sitt skjulested, Øst-Tibet ca. 1980.

{short description of image}


Tibetansk buddhisme

Diverse materiale fra nyere tid, bl.a. fra tibetansk eksilmiljø i India.

Nederst til venstre: "De Fem Skriftruller".En del av den tibetanske religiøse litteraturen er apokryfisk: den utgir seg å være fra 600-700-tallet e.Kr., men er stort sett fra 100-tallet og senere århundrer. En viktig apokryf tekst er "De Fem Skriftruller" som inneholder beretningen om hvordan de tibetanske kongene på 700-tallet innførte buddhismen i Tibet og grunnla det første tibetanske klostret.

{short description of image}


Hinduismen

Plakat: Sarasvati er gudinne for kunst og kultur, spesielt veltalenhet, og identifiseres ofte med guddommelige språklige ytringer.

Til høyre: Dokke som forestiller Shri Ram, en inkarnasjon av Vishnu, hovedskikkelsen i det episke diktet Ramayana. Han var gift med Sitha som han befridde ved å drepe Ravana.

{short description of image}


Indisk tempel 1

Modell av indisk tempel, bygd av det hinduistiske trossamfunnet Sanatan Mandir Sabha, Slemmestad.

{short description of image}


Indisk tempel 2

I åpningen sitter Ganesha, den allvitende, en gud med et høyt intellektuelt nivå. Han lærer menneskene vivek, riktig dømmekraft og gir dem styrke til å overkomme vanskeligheter.

Han er fremstilt sittende, med elefanthode og med fire menneskelige armer og hender.

{short description of image}


Indisk tempel 3

Templet sett fra siden.

{short description of image}


Sten Konow (1867-1948) og Georg Morgenstierne (1892-1978)

Portretter av de to norske indologene.

Trebolle, kos, laget av valnøttre og brukt til servering av væsker under ofringsseremonier i Nuristan.

Kart av Sør-Asia med India, Pakistan og Afghanistan.

Bøker og artikler av Konow og Morgenstierne.

{short description of image}


Kafir-religionen

Kafir-religionen er en før-islamsk religion i et fjellområde (Nuristan) mellom Afghanistan og Pakistan. Religionen, som nå nesten er helt glemt, er eldgammel og upåvirket av både hinduisme, buddhisme , kristendom og islam.

Georg Morgenstierne, som i 1929 besøkte kafir-landsbyer, forstod at han var vitne til de siste levninger fra en eldgammel tid. Han betalte for en geit og bad Bagashai, den siste ofringspresten, og Kareik, den siste sangpresten, om å ofre til Imra, den viktigste guden. Hele prosessen ble filmet. Her vises bilder fra filmen. Under utstillingen ble det vist en video av denne filmen (til høyre).

{short description of image}

 

Fagreferent Inger Marie Ruud. E-mail: i.m.ruud@ub.uio.no
Oppdatert: 17.06.2005

 

Publisert 17. juni 2005 17:00 - Sist endret 3. mai 2016 13:45