Bokbaser

Her er et lite utvalg av flere, svært nyttige bokbaser, også i teologisk sammenheng.

CRIStin
Base for forskningsdokumentasjon, publikasjonsdata og prosjekter for forskere og forskningsmiljøer i Norge.

Bibliotek.dk
Bøker utgitt på dansk, og hvor de finnes i danske offentlige bibliotek.

DART-Europe E-thesis Portal
Open access, fulltekstbase for ca 300.000 avhandlinger fra mer enn 400 universiteter i 20 europeiske land.

Libris
Sveriges felleskatalog.

Rex
Katalogen til Det Kongelige bibliotek i København.

Universitetsbiblioteket i Tübingen
Katalogen til Tysklands viktigste teologiske bibliotek, og svært nyttig for verifisering.

VThK
Virtueller Katalog Theologie und Kirche, felleskatalog for de kirkelig-vitenskapelige bibliotekene i det tyskspråklige området, og svært nyttig for verifisering.

WorldCat
Verdens største katalog, og uvurdelig for verifisering og litteratursøking.

 

Publisert 28. sep. 2010 14:52 - Sist endret 4. okt. 2019 17:05