Databaseinfo og flere artikkeldatabaser

Databaseinfo

Det er tre typer artikkelbaser:

  • rene bibliografiske baser, dvs at de kun gir opplysninger om hva som er skrevet om et emne, om forfatter, tittel, abstract mm., og verken har hele artikler eller lenker til våre samlinger av tidsskrifter og bøker i ORIA.
  • baser som også lenker til våre samlinger i ORIA, slik at elektroniske tidsskrifter kan nås enkelt i fulltekst og trykte tidskrifter lokaliseres.
  • baser som også er tekstarkiver, dvs at de gir både bibliografiske opplysninger og direkte tilgang til artikler i fulltekst.

ATLA Religion Database with ATLASerials
Amerikansk base, og den viktigste religionsfaglige. Den dekker store mengder litteratur; mer enn 1 mill artikler fra tidsskrifter, festskrifter, konferanserapporter og andre flerforfatterverk, samt bokanmeldelser og endel bøker. Basen løper fra 1949. Den bibliografiske databasen ATLA Religion Database er koblet til tekstbasen ATLASerials, som inneholder ca 300 teologiske tidsskrifter I fulltekst. Basen er også lenket til ORIA.

IxTheo - Index Theologicus
En av den viktigste og mest omfattende basene over artikler I teologi og religion. Omfatter artikler i tidsskrifter, konferanserapporter, festskrifter og andre flerforfatterverk. Basen løper fra tidlig på 1980-tallet. Den lages ved Universitetsbiblioteket i Tübingen. Basen er ikke lenket til ORIA.

Index Religiosus
Ny base fra 2014, utgitt av forlaget Brepols, og består av to delbaser: Den kirkehistoriske basen fra tidsskriftet Revue d’histoire ecclésiastique og den almenteologiske basen fra tidsskriftet Ephemerides theologicae Lovanienses. Index Religiosus dekker de fleste teologiske og religionsfaglige områder, og er særlig sterk på kirkehistorie og dogme/teologihistorie. Basen innholder nærmere 1 million poster (artikler, essays, bøker, anmeldelser). Basen er ikke lenket til ORIA.

NORART
Nasjonalbibliotekets database for norske og nordiske tidsskriftartikler, og den viktigste kilden til norske artikler. Selv om de teologiske fagdatabasene har relativt god dekning av norske teologiske tidsskrifter, er NORART en eneste pålitelige når det gjelder artikler publisert i Norge.

R&TA- Religious & Theological Abstracts
Base til teologi og religion til mer enn 500 tidsskrifter, løpende fra slutten av 1950-tallet. Basen omfatter kun artikler publisert i tidsskrifter, og har abstracts til alle artikler. Basen er enkel i bruk, og et svært godt supplement til ATLA Religion Index og IxTheo. Basen er lenket til ORIA.

 

Flere artikkeldatabaser

ArticleFirst
Tverrfaglig base med nærmere 20 mill. artikler fra 16.000 tidsskrifter.

Artikelsök
Svenske tidsskrift- og avisartikler.

Atekst (Retriever)
Norske avisartikler i fulltekst.

The Beacon for Freedom of Expression
Database over sensurert litteratur, med mer enn 40.000 sensurerte skrifter og 5000 bøker om sensur. Basen lages i samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket og Alexandria-biblioteket i Egypt.

Bibliothek des Instituts für Theologie und Frieden - Online-Katalog
Katalogen til Institut für Theologie und Frieden (IThF), en katolsk forskningsinstitusjon etablert av det katolske feltprestkorpset. Veldrevet, rask og omfangsrik database til litteratur om krig/fred-spørsmål, vesentlig hentet fra de teologiske disiplinene, men også fra filosofi, statsvitenskap, freds- og konfliktforskning, jus og historie. Basen dekker alle typer litteratur og et stort antall tidsskrifter blir analysert.

BIBP - Base d'Information  Bibliographique en Patristique
Database over litteratur til patristisk kristendom (1. - 9. årh., og lenger for slavisk og orientalsk kristendom), utarbeidet av Université Laval. Omfatter ca 35.000 referanser, bl.a. fra mer enn 300 tidsskrifter. Referansene er annotert. Introduksjon på fransk og engelsk. Basens søkespråk er fransk.

BiBIL - Biblical Bibliography of Lausanne
Bibelfaglig bibliografisk base fra Institute Romand des Sciences Bibliques ved universitetet i Lausanne. Dekker alle typer publikasjoner.

Corpus dei Manoscritti Copti Letterar​
Database for studier av koptiske tekster fra senantikken. 

DART-Europe E-thesis Portal
Open access, fulltekst base for ca 300.000 avhandlinger fra mer enn 400 universiteter i 20 europeiske land.


EBAF - École biblique et archéologique française
Den unike og svært nyttige bibliotekkatalogen/fagbibliografiske basen til École biblique et archéologique française, dominikanernes 120 år gamle forskningsinstitusjonen for bibelforskning og Midt-Østen-arkeologi i Jerusalem er her tilgjengelig på nett. Nettkatalogen er retrospektiv, omfatter tidligere trykte utgaver, og dekker dermed godt over 120 års forskning. Katalogen omfatter alle relevante publiseringsformer: bøker, artikler, essays i flerforfatterverk, konferanserapporter m.m. Katalogen har gode søkemuligheter, også for litteratur til bibelperikoper.

Elenchus Bibliographicus
Denne utmerkede databasen fra Peeters i Leuven tilsvarer årsbibliografien i tidsskriftet Ephemerides Theologicae Lovanienses (= ETL  fasc. 2-3). Basen omfatter bibliografiene fra og med 1998, og med et årlig tilfang på ca 15.000 referanser, vil det si ca 150.000 monografier, avhandlinger, artikler, bidrag i festskrifter, konferanserapporter m.m. Ca 1300 tidsskrifter blir analysert, på språkene engelsk, tysk, nederlandsk, polsk, fransk, italiensk, spansk, portugisisk, katalansk, hebraisk, latin, dansk, svensk og norsk. Basen har en bred teologisk-faglig dekning: bibelfag, teologihistorie, religionshistorie, dogmatikk, fundamentalteologi, sakramentsteologi, liturgikk, asketisk og mystisk teologi, moralteologi, pastoralteologi og kanonisk rett. Kirkehistoriske disipliner dekkes ikke. Basen har en hierarkisk struktur, med utstrakte muligheter for å søke ved hjelp av indekser. I tillegg har den mange andre og gode søkemuligheter. En titt på hjelpeskjermen anbefales.

ETANA - Electronic Tools and Ancient Near Eastern Archives
Et nøkkelsted for studier innen området Ancient Near East, driftet av en rekke sentrale amerikanske forskningsinstitusjoner. Inneholder både bibliografisk database og fulltekstbase til såvel publiserte kjernetekster som viktige og relevante forskningspublikasjoner.

Factiva
Fra Dow Jones, kombinerer over 36 000 kilder for å gi tilgang til informasjon fra 200 land, på 28 språk. Gir tilgang til et bredt spekter av informasjon, fra aviser, nyhetsarkiv, kommersielle kilder og annet.

Feminae: Medieval Women and Gender Index
Database over litteratur om kvinner, kjønn og seksualitet i middelalderen. Basen, startet i 1996, omfatter ca 17.000 referanser hentet fra ca 500 tidsskrifter og en rekke monografier og essaysamlinger. Artikler på engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk. Veldokumentert og svært god base.

Historical Abstracts
Svært omfattende historisk bibliografi, med mer enn 1.2 mill referanser til bøker, artikler essays m.m.. Basen er også lenket til vår bestand av elektroniske tidsskrifter.

Index Islamicus
Index Islamicus indekserer litteratur om Islam, Midtøsten og den muslimske verden. Indeksen som utarbeides ved The School of Oriental and African Studies i London, dekker ca. 100 års publikasjon om Islam.

International Medieval Bibliography
Omfattende bibliografisk database over litteratur om middelalderen. Er knyttet til nettutgaven av oppslagsverket Lexikon des Mittelalters.

Jesuitica
Omfattende bibliografi over samlingen av jesuittisk litteratur i Maurits Sabbebibliotheek ved det katolske universitetet i Leuven. Nettstedet er også en viktig inngang til andre resurrser for jesuittisk historie og teologi.

JSTOR
Fulltekst artikkelbase for ca. 300 tidsskrifter innen bl.a. humaniora og samfunnsfag.

Nordisk patristisk bibliografi
Patristisk litteratur av nordiske forfattere. Mer enn 4000 titler.

KALDI
Kanonistische Litteraturdokumentation Innsbruch.

Philosopher's Index
Den viktigste bibliografiske databasen for filosofisk litteratur, fra og med 1940.

Revue d'Histoire Ecclésiastique - Bibliographie
Revue d'Histoire Ecclésiastique - Bibliographie er en viktig kilde til alle typer litteratur (bøker, artikler, anmeldelser) om kirkens historie i vid forstand. Bibliografien har vært utgitt som en del av av tidsskriftet med sammen navn siden 1900. Databasen omfatter nå (2013) ca 350.000 referanser, og vokser betydelig fordi både ny litteratur og de eldre bibliografiene før 1990 legges inn i basen.

Review of Biblical Literature (RBL)
Denne basen, som er grunnlagt av Society of Biblical Literature, gir mulighet for å søke etter anmeldelser av den nyeste forskningslitteraturen innen bibelstudier og relevante fagområder. Meget nyttig, på tross av sitt begrensede omfang på ca 5000 titler.

THEOLDI
Theologische Litteraturdokumentationen Innsbruch.

Thomas Aquinas
Omfattende bibliografi knyttet til Thomas' verker.

Web of Knowledge
Tverrfaglige og omfattende baser innen arts & humanities, samfunnsfag og medisin.

Women in the Ancient Near East
A Select Bibliography of Recent Sources in The Oriental Institute Research Archives.

 

Publisert 29. sep. 2010 10:43 - Sist endret 26. sep. 2019 10:51