Oppslagsverk

ORDBØKER & FORKORTELSER

Ordnett
Kunnskapsforlagets blå språk- og ordboktjeneste.

Abbreviations
Enkel forkortelseliste til teologi.

Standard Abbreviations for Theological Journals & Commentaries
Mer omfattende forkortelseliste til teologi.

TRE Abkürzungsverzeichnis
Omfattende og autoritativ forkortelsesoversikt for alle relevante publikasjoner i teologi, utgitt som tilleggsbind til Theologische Realenzyklopädie. Finnes bare i trykt utgave.

 

OPPSLAGSVERK

Oversikten nedenfor omfatter digitale oppslagsverk. De beste og viktigste oppslagsverkene finnes imidlertid kun i trykt form. Oversikten over disse finner du her.

A Dictionary of Philosophical Terms
Filosofisk ordbok.

Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon
Det mest omfattende biografiske oppslagsverket innen teolog, fritt tilgjengelig på nett. I tillegg til biografiske fremstillinger gis det også omfattende bibliografiske oversikter over primær- og sekundærlitteratur. Finnes også i bokform.

Dansk Biografisk Leksikon
Digital faksimileutgave av 1. utgaven i 19 bind fra perioden 1887-1905.

Das Ökumenische Heiligenlexikon  

Den katolske kirke. Persongallerier
Biografisk informasjon om helgener, paver m.m. under nettsiden til Den katolske kirke i Norge.

Encyclopedia Britannica
Komplett og løpende oppdatert utgave.

Encyclopedia Mythica  

Encyclopaedia of Islam
Brill's utmerkede oppslagsverk i 12 bind. Lenken "Encyclopaedia of Islam. THREE" viser til en helt ny utgave, fremdeles under utgivelse, og foreløpig med svært få artikler. Bruk isteden lenken "Encyclopaedia of Islam", og benytt søkefunksjonene, eller klikk videre til den alfabetiske oversikten over artikler.

Encyclopedia of the Orient  

Hitchcock's Bible Names Dictionary
Bibelsk navnleksikon med pekere fra de enkelte navn til relevante saksopplysninger i andre leksika på nett.

Lexikon des Mittelalters Online
Nettutgave av det trykte oppslagsverket med samme tittel. Nettutgaven er knyttet til den bibliografiske databasen International Medieval Bibliography

OSSHE Historical & Cultural Atlas Resource
Kart over over For-Orienten og Middelhavsområdet fra oldtiden til Romerriket.

Oxford Reference Online  

Postmodern Bible Dictionary
Gammeltestamentlig oppslagsverk på nettet, nært knyttet til en hypertekstkommentar til profeten Amos.

Routledge Encyclopedia of Philosophy  

Store Norske Leksikon
Løpende oppdatert nettutgave av Aschehoug og Gyldendals Store Norske Leksikon.

St. Pachomius Library
Leksikon over ortodoks kristendom.

The Catholic Encyclopedia
Omfattende og bra katolsk leksikon.

The Encyclopedia of New Testament Textual Criticism
Oppslagsverk til nytestamentlig tekstkritisk arbeid.

The Internet Encyclopedia of Philosophy  

www.bibelwissenschaft.de Das wissenschaftliche Bibelportal der deutschen Bibelwissenschaft
Omfattende nettsted fra det tyske bibelselskap. Inneholder det bibelfaglige oppslagsverket WiBiLex og fulltekstutgaver av de vitenskapelige bibeltekstene på hebraisk (BHS), gresk (NA 27), Septuaginta, latin (Biblia Sacra Vulgata) og tysk (Lutherbibel, 1984).

 

Publisert 28. okt. 2010 17:17 - Sist endret 3. mai 2016 13:45