Trykte oppslagsverk

The Anchor Bible Dictionary 6 bd, 1992. Viktig bibelfaglig oppslagsverk med gode artikler. Finnes også i CD-utgave. Jfr Gads Bibelleksikon.
The Brill Dictionary of Religion 4 bd, 2007
Encyclopaedia Judaica 22 bd, 2007. Standardverket for jødedommens historie og teologi. Kom første gang i 1971-72.
Evangelisches Kirchenlexikon
The Encyclopedia of Christianity
5 bd, 1986-97. Et standard oppslagsverk til evangelisk teologi og historie, og med tysk, protestantisk forankring. Her i 3. utg., parallelt på tysk og engelsk.
The Encyclopedia of Religion 16 bd. Religionsforskeren Mircea Eliades standard oppslagsverk til religioner og religiøse fenomener. Første gang utgitt i 1987.
Gads Bibel leksikon 2 bd, 1998. Det beste nordiske oppslagsverk i bibelfag, skrevet av danske bibelforskere.Faglig solid, svært anvendelig for oversikt. Kom første gang på 1960-tallet, i revidert utgave tidlig på 1980-tallet, og deretter denne 2. utg.
Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingetid til reformationstid 22 bd, 1980-82. Et unikt og viktig verk til nordisk middelalder i almenhet, også for teologiske og kirkehistoriske emner.
Lexikon der christlichen Ikonographie 8 bd, 1968-76. Omfangsrikt og sentralt oppslagsverk for alle sider av den ikonografiske historien og til hagiografien. Har omfattende bibligorafisk dokumentasjon.
Lexikon für Theologie und Kirche 12 bind, 1993-2001. Dette er 3. og helt reviderte utgave av det viktigste katolske, tyskspråklige oppslagsverket. En klassiker.
Marienlexikon 6 bd, 1988-94. Et spesialleksikon viet mariologi og andre hagiografiske emner.
New Catholic Encyclopedia 15 bd, 2003. 2. utg. av det viktigste oppslagsverket til katolsk historie og teologi.
The Oxford Encyclopedia of the Reformation 4 bd, 1996. Et spesialleksikon til reformasjonen og dens tid.
Reallexikon für Antike und Christentum Startet 1950 og ennå under utgivelse. Et uvurderlig viktig til forholdet mellom kristendommen og den antikke verden. Dekker perioden inntil det 6. årh.
RGG - Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft 9 bd, 1998-2007. Detter er 4. og helt reviderte utg. av et svært viktig tysk, protestantisk oppslagsverk. 1. utg. kom i 1909-1913. Artiklene er skrdvet av sentrale teologer, og alle fire utg skiller seg vesentlig fra de foregående, noe som gjør alle utgaver relevante.
Theologische Realenzyklopädie 36 bd, 1997-2007. Det sentrale protestantiske, tyskspråklige teologiske oppslagsverket. Uvurdelig viktig, med gode fagartikler og omfattende bibliografisk dekning.

 

Publisert 3. nov. 2010 13:37 - Sist endret 7. mars 2019 12:16