Andre sentrale lenker for tverrfaglig kjønnsforskning

Tverrfaglig kjønnsforskning

 

Andre sentrale lenker

Norge

Gender in Norway (engelskspråklig informasjon om likestilling og kjønnsforskning i Norge)
KILDEN (Informasjons- og dokumentasjonssenter for kvinne- og kjønnsforskning i Norge)
Forskerbasen (KILDENs database over norske kvinnelige forskere)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt fagråd for kvinne- og kjønnsforskning
Det nasjonale kontaktmøtet for kvinne- og kjønnsforskning
FOKK Forening for kvinne- og kjønnsforskning i Norge
Kvinner i forskning (Ressursbank for likestilling i akademia)

Norden

Kvinnohistoriska samlingarna, Göteborgs universitetsbibliotek
Nationälla sekretariatet för genusforskning, Sverige
KVINFO - Center for information om kvinde- og kønsforskning
Koordinationen for kønsforskning, Danmark
Webmagasinet FORUM (elektronisk tidsskrift)
Genusakademin vid Linköpings universitet
Europa
Association of Institutions for Feminist Education and Research in Europe
USA
Women's Studies Database (emneportal fra University of Maryland)
University of Wisconsin System Women's Studies Librarian's Office (emneportal, biblioteksressurser)
Publisert 3. des. 2009 09:55 - Sist endret 6. aug. 2018 10:32