Et utvalg tidsskrifter innen kvinne- og kjønnsforskning

Kvinne- og kjønnsforskning

 

 

 

A

Alberte: skriftserie om kvinneforskning (p)

Arbeidsnotat: Senter for kvinneforskning, UiO (p)

Avaie Zæn: de iranske kvinners blad (p)

B

Bang

Blikk

Bulletine : utgitt av Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO

C

Camera Obscura (e)

Camera Obscura (p)

Configurations (e)

Configurations (p)

D

Differences: a journal of feminist cultural studies

E

The European journal of women's studies (e)

The European journal of women's studies (p)

F

Feminism and psychology (p)

Feminism and psychology (e)

Feminist economics (p)

Feminist economics (e)

 

Feminist studies

Feminist studies (e)

Feminist theory (e)

Feminist theory (p)

Fett

Webmagasinet FORUM (e)

G

Gender and education (e)

Gender and education (p)

Gender & history (e)

Gender & history (p)

Gender & society (p)

Gender & society (e)

Gender, place and culture: a journal of feminist geography (trykt)

Gender, place and culture: a journal of feminist geography (e)

Gender, work and organization (e)

H

Hypatia: a journal of feminist philosophy (trykt)

Hypatia: a journal of feminist philosophy (e)

I

International feminist journal of politics (trykt)

International feminist journal of politics (e)

J

Journal of feminist studies in religion

Journal of homosexuality

Journal of women's history

K

K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge

KjerringRåd: kvinnepolitisk tidsskrift

Kvinneforskning

Kvinnefront

Kvinnejournalen

Kvinner i tiden: organ for Norsk kvinneforbund

Kvinnovetenskaplig tidsskrift

L

Labyrinth: international journal for philosophy, feminist theory and cultural hermeneutics (e)

Lectio difficilior : European electronic journal for feminist exegesis (e)

Likestillingsrådets publikasjoner

Likestillingsrådets årsmelding

Løvetann

M

Make: the magazine of women's art

Masculinities

Ms: the world of women

N

News from NIKK

Nora (trykt)

Nora (elektronisk)

P

Psychology of women quarterly (trykt)

Psychology of women quarterly (e)

R

Resources for feminist research

S

Signs: journal of women in culture and society

Signs (e)

Sirene

Social politics: international studies in gender, state and society

Social politics (e)

St. Sunniva

Studies on women and gender abstracts

T

Tidsskrift for kjønnsforskning

Tulsa studies in women's literature

U

Utflukt

W

Women & politics

Women & therapy: a feminist quarterly

Women & therapy (e)

Women studies abstracts

Woman's art journal

Woman's art journal (e)

Women's history review

The women's review of books

Women's studies: an interdisciplinary journal (trykt)

Women's studies: an interdisciplinary journal (e)

Women's studies international forum

Women's studies international forum (e)

Women's writing: the Elizabethan to Victorian period

Women's writing (e)

 

Publisert 25. mars 2015 10:03 - Sist endret 3. mai 2016 13:45