English version of this page

Fagside for samfunnsgeografi

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Kontakt

Bilde av Ragnhild Sundsbak

Ragnhild Sundsbak

Fagansvarlig i samfunnsgeografi
HumSam-biblioteket

Databaser

Oppslagsverk

Nye bøker og innkjøp

Bøker

 • Oria - katalog over bøker, tidsskrifter og artiklar ved universitets- og høyskolebiblioteker i Norge.
 • Universitetsbiblioteket i Oslo sitt emneregister.Biblioteket oppstiller bøkene etter Deweysystemet sine temainndelingar som går frå 0 til 1000 med alfabetisk ordning innanfor kvart tal. Tips: Fin ressurs å bla i for å få idear til oppgåveskriving.

Kurs

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.

Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?

Andre fagressursar

 • Browzine - Bla i samfunnsgeografiske tidsskrifter, bygg eigne kolleksjonar, og lagre artikler i "My Articles".
 • International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences
  Inneheld over 3900 oversynartiklar innan samfunns- og åtferdsvitskap.
 • UN-Data
  Statistiske databaser frå dei Sameinte nasjonar.
 • Laborsta
  Arbeidslivstatistikk frå dei Sameinte nasjonar sin internasjonale særorganisasjon for arbeidslivet, ILO.
 • World Bank Data Catalog
  Full tilgang til alle statistikkdatabasene frå Verdsbanken.
 • Open Source Cities
  Møtested for ideer om byutvikling.
 • Atekst
  Artikkelarkiv frå norske aviser. Inneheld også artiklar frå fleire sentrale nordiske aviser. Tips: Fin stad for å få idear til oppgåveskriving.
 • Factiva
  Arkiv for internasjonale aviser serleg eigna for vitskapeleg bruk


Søking, referering og skrivetips


UiOs akademiske skrivesenter


Hjelpeside for deg som tar en doktorgradAlt du trenger for å komme dit du vil med forskningen din