English version of this page

Fagside for samfunnsgeografi

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Kontakt

Pål Magnus Lykkja (foto: Fredrik Juell)

Pål M. Lykkja

Fagansvarlig for samfunnsgeografi og økonomi
HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus

Databaser

Oppslagsverk

Nye bøker og innkjøp

Bøker

 • Oria - katalog over bøker, tidsskrifter og artiklar ved universitets- og høyskolebiblioteker i Norge.
 • Universitetsbiblioteket i Oslo sitt emneregister.Biblioteket oppstiller bøkene etter Deweysystemet sine temainndelingar som går frå 0 til 1000 med alfabetisk ordning innanfor kvart tal. Tips: Fin ressurs å bla i for å få idear til oppgåveskriving.

Kurs

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.

Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?

/bruk/innkjopsforslag/index.html

Andre fagressursar

 • Browzine - Bla i samfunnsgeografiske tidsskrifter, bygg eigne kolleksjonar, og lagre artikler i "My Articles".
 • Geosource- viktig kjelde for å få oversyn over faget samfunnsgeografi
 • International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences
  Inneheld over 3900 oversynartiklar innan samfunns- og åtferdsvitskap.
 • UN-Data
  Statistiske databaser frå dei Sameinte nasjonar.
 • Laborsta
  Arbeidslivstatistikk frå dei Sameinte nasjonar sin internasjonale særorganisasjon for arbeidslivet, ILO.
 • World Bank Data Catalog
  Full tilgang til alle statistikkdatabasene frå Verdsbanken.
 • Open Source Cities
  Møtested for ideer om byutvikling.
 • Atekst
  Artikkelarkiv frå norske aviser. Inneheld også artiklar frå fleire sentrale nordiske aviser. Tips: Fin stad for å få idear til oppgåveskriving.
 • Factiva
  Arkiv for internasjonale aviser serleg eigna for vitskapeleg bruk


Søking, referering og skrivetips


UiOs akademiske skrivesenter


Hjelpeside for deg som tar en doktorgradAlt du trenger for å komme dit du vil med forskningen din