Databaser for sosialantropologi

 Tidsskriftsartikler m.m. | Avisartikler | Regionale databaser | Alle databaser ved UBO

Søk etter tidsskriftsartikler, bokkapitler, konferansebidrag og annet:

 

Anthropology Online

Tilgjengeliggjør antropologisk litteratur, etnografiske filmer, feltnotater, memoarer og andre tekster. Filmene med transkripsjoner strømmes i et format som passer for pc-skjerm, og har mulighet for å lagre klipp, annotere og lage samlinger for kurs o.l. Per oktober 2013 består samlingen av over 1800 dokumentarfilmer og over 100 000 sider tekstmateriale, inkludert tidligere upubliserte tekster fra viktige arkiver. Se også Ethnographic video online.

Annual Review of Anthropology

Årlig oversikt over aktuelle emner i antropologi i form av essayer med omfattende bibliografier. Finnes online i fulltekst fra Vol.25 (1996)-. Publikasjonens nettsted gir mulighet til søk og lenker referansene i artiklene til Oria og andre baser. Vol.1(1972) - Vol.28(1999) finnes i JSTOR. Finnes også i trykt versjon i biblioteket.

Anthrosource

American Anthropological Associations tidsskrifter (American Anthropologist, American Ethnologist, Cultural Anthropology, Ethos, Medical Anthropology Quarterly m.fl.). Gir tilgang til artiklene i fulltekst.

Anthropology Plus

Anthropological Index fra Royal Anthropological Institute Library og Museum of Mankind library og Anthropological Literature fra Harvard University er samlet i denne databasen. Anthropological Index omfatter referanser til tidsskriftsartikler fra 1957 til i dag (tidsskrifter i basen), mens Anthropological literature referer antropologisk litteratur fra så langt tilbake som det 19. århundre (tidsskrifter i basen).

ATLA Religion Database

Base fra American Theological Library Association (ATLA). En ledende database som inneholder referanser fra alle forskningsfelt som angår religion. Inkluderer siteringer av over 350 000 artikler fra 1400 tidsskrifter, over 150 000 siteringer fra kapitler i 14000 redigerte bøker og over 350 000 siteringer av bokanmeldelser.

IBSS- International Bibliography of the Social Sciences

Tverrfaglig samfunnsvitenskapelig database med referanser til artikler og bøker. Utgitt av UNESCO og British Library of Political and Economic Science, London School of Economics.

ISI-Web of knowledge

ISI-basene er inndelt i tre fagområder: Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index og Science Citation Index. Her kan man søke etter artikler, bokanmeldelser og siteringer. Rangerer tidsskrifter etter siteringsfrekvens - såkalt "impact factor".

NORART

Inneholder referanser til artikler i norske tidsskrifter.

Sociological Abstracts

Sosiologisk database som indekserer tidsskrifter, en del samlingsverk, innlegg fra konferanser og doktoravhandlinger. Inkluderer både sammendrag og siteringslenker. Fra International Sociological Association. Inneholder også referanser fra beslektede fagområder som antropologi og pedagogikk og er en god base for søk etter sosialantropologisk litteratur.

Til toppen av siden

SØK ETTER AVISARTIKLER:

 

ATEKST

Inneholder avisartikler og bokanmeldelser fra norske aviser.

Keesings Records of World Events

Internasjonal avisartikkel-tjeneste. Dekker "nyheter" de siste 40 år.

SØK I REGIONALE DATABASER:

 

Africa-Wide

En omfattende samling databaser som gir tilgang til tverrfaglig informasjon om Afrika fra det sekstende århundre til i dag. Fra NISC i Sør-Afrika.

Africalit (NAI)

Inneholdet dekker en rekke temaer i det moderne Afrika med vekt på historie, politikk, utdanning, økonomi og andre samfunnsvitenskapelige fag samt afrikansk skjønnlitteratur. Fra Nordiska Afrikainstitutet.

American Bibliography of Slavic and East European Studies

Inneholder referanser til tidsskriftsartikler, bøker, bokkapitler, anmeldelser, avhandlinger, nettressurser og utvalgte offentlige dokumenter om Øst- og Sentral-Europa publisert i USA og Canada.

Asia Portal (NIAS)

En nordisk informasjonsportal fra Nordic Institute of Asian Studies i København for nordisk forskning fokusert på Asia. Gir tilgang til en rekke tidsskrifter, nyhetstjenester oginformasjonsressurser på vestlige og asiatiske språk. Innholdet er hovedsaklig innen samfunnsvitenskap og humaniora. Begrenset tilgang til "Academic resources".

Bibliography of Asian Studies

Referanser til artikler (tidsskrifter og i bøker) på vestlige språk. Omfatter hele Asia. Ansvarlige: The Assosiation of Asian Studies, Michigan, USA. Fra ca. 1971 -.

Central and Eastern European Online Library

C.E.E.O.L. gir tilgang til fulltekst artikler i PDF-format fra 303 tidsskrifter innen humaniora og samfunnsvitenskap med emner fra Sentral-, Øst- og Sørøst-Europa.

ClasePeriodica

Indekserer latin-amerikanske tidsskrifter innen naturvitenskap og humaniora. Gir tilgang til mer enn 300.000 bibliografiske innførsler utgitt i vitenskapelige tidsskrifter på spansk, portugisisk, fransk og engelsk.

Handbook of Latin American Studies

Bibliografi over fag fra samfunnsvitenskapene og humaniora i Latin Amerika. Utgitt av Hispanic Division of the Library of Congress. Fra ca. 1935 -.

Index Islamicus (SOAS)

Litteratur om Islam, Midtøsten og den muslimske verden. Dekker over 3000 tidsskrifter i tillegg til bøker, konferansebidrag og bokanmeldelser. Fra School of Oriental and African Studies i London.

Southeast Asian Serials Index

Innehold fra og om Sørøst Asia og Indonesia. Et samarbeidsprosjekt mellom biblioteket på Australian National University og biblioteket ved The Royal Institute of Linguistics and Anthropology (KITLV) i Leiden, Nederland.

Til toppen av siden

Publisert 17. sep. 2010 14:50 - Sist endret 23. mai 2019 10:16