Databaser in social anthropology

Journal articles | Articles from newspapers | Regional databases | All databaser at UBO

Search for journal articles, book chapters, conference papers and more.  

 

Anthropology Online

Provides anthropological literature, ethograpic films, field notes, memoirs and other texts. The transcript films are streamed in a format suitable for a PC monitor and have the ability to save clips, annotate and create collections for courses and the like. As of October 2013, the collection concists of over 1800 documentaries and more than 100.000 pages of text material, including previously unpublished text from imporant archives. See also Ethnographic video online.

Annual Review of Anthropology

Annual overview of current topics in anthropology in the form of essays with exstensice bibliographies. Available online in full text from Vol25. (1996) - .The publicatio`s website provides the opportunity to search and links the referencxes in the articles to Oria and other bases. Vol. 1. (1972) - Vol. 28 (1999) can be found in JSTOR. Also available in printed version in the library.

Anthrosource

American Anthropological Associations journals (American Anthropologist, American Ethnologist, Cultural Anthropology, Ethos, Medical Anthropology Quarterly etc. fulltext.)

Anthropology Plus

Anthropological Index fra Royal Anthropological Institute Library og Museum of Mankind library and Anthropological Literature from Harvard University.  Anthropological Index includes referances to journal articles from 1957 to the present, while Anthropolical Literature refer to anthropologcal literature from as far back as the 19th century.

ATLA Religion Database

Database from American Theological Library Association (ATLA). Contains references from all research field in religion. Includes citations of over 350.000 articles from 1400 journals. More than 150.000 citations from chapters in 14.000 edited books, and more than 350.000 citations of book reviews.  

IBSS- International Bibliography of the Social Sciences

Interdisciplinary social science database with references to articles and books. Published by UNESCO og British Library of Political and Economic Science, London School of Economics.

ISI-Web of knowledge

ISI-basene er inndelt i tre fagområder: Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index og Science Citation Index. Her kan man søke etter artikler, bokanmeldelser og siteringer. Rangerer tidsskrifter etter siteringsfrekvens - såkalt "impact factor".

NORART

Inneholder referanser til artikler i norske tidsskrifter.

Sociological Abstracts

Sosiological database from the International Sociologial Association that indexes journals, conference papers and doctoral dissertations. Includes both summary and citation links. Also contains references from related disciplines such as anthropology and pedagogy and is a good base for searching social anthropological literature-

Top page 

SEARCH FOR ARTICLES IN NEWSPAPERS:

 

ATEKST

Inneholder avisartikler og bokanmeldelser fra norske aviser.

Keesings Records of World Events

International avisartikkel-tjeneste. Dekker "nyheter" de siste 40 år.

SEARCH IN REGIONAL DATABASES:

 

Africa-Wide

En omfattende samling databaser som gir tilgang til tverrfaglig informasjon om Afrika fra det sekstende århundre til i dag. Fra NISC i Sør-Afrika.

Africalit (NAI)

Inneholdet dekker en rekke temaer i det moderne Afrika med vekt på historie, politikk, utdanning, økonomi og andre samfunnsvitenskapelige fag samt afrikansk skjønnlitteratur. Fra Nordiska Afrikainstitutet.

American Bibliography of Slavic and East European Studies

Inneholder referanser til tidsskriftsartikler, bøker, bokkapitler, anmeldelser, avhandlinger, nettressurser og utvalgte offentlige dokumenter om Øst- og Sentral-Europa publisert i USA og Canada.

Asia Portal (NIAS)

En nordisk informasjonsportal fra Nordic Institute of Asian Studies i København for nordisk forskning fokusert på Asia. Gir tilgang til en rekke tidsskrifter, nyhetstjenester oginformasjonsressurser på vestlige og asiatiske språk. Innholdet er hovedsaklig innen samfunnsvitenskap og humaniora. Begrenset tilgang til "Academic resources".

Bibliography of Asian Studies

Referanser til artikler (tidsskrifter og i bøker) på vestlige språk. Omfatter hele Asia. Ansvarlige: The Assosiation of Asian Studies, Michigan, USA. Fra ca. 1971 -.

Central and Eastern European Online Library

C.E.E.O.L. gir tilgang til fulltekst artikler i PDF-format fra 303 tidsskrifter innen humaniora og samfunnsvitenskap med emner fra Sentral-, Øst- og Sørøst-Europa.

ClasePeriodica

Indekserer latin-amerikanske tidsskrifter innen naturvitenskap og humaniora. Gir tilgang til mer enn 300.000 bibliografiske innførsler utgitt i vitenskapelige tidsskrifter på spansk, portugisisk, fransk og engelsk.

Handbook of Latin American Studies

Bibliografi over fag fra samfunnsvitenskapene og humaniora i Latin Amerika. Utgitt av Hispanic Division of the Library of Congress. Fra ca. 1935 -.

Index Islamicus (SOAS)

Litteratur om Islam, Midtøsten og den muslimske verden. Dekker over 3000 tidsskrifter i tillegg til bøker, konferansebidrag og bokanmeldelser. Fra School of Oriental and African Studies i London.

Southeast Asian Serials Index

Innehold fra og om Sørøst Asia og Indonesia. Et samarbeidsprosjekt mellom biblioteket på Australian National University og biblioteket ved The Royal Institute of Linguistics and Anthropology (KITLV) i Leiden, Nederland.

Til toppen av siden

Publisert 17. sep. 2010 14:50 - Sist endret 1. okt. 2019 11:27