Emnesøk i katalogen

Dewey emneregister - søk på emneord eller deweynummer for oversikt over hvordan litteraturen i biblioteket er klassifisert og plassert etter emne.

HUMORD er en hierarkisk organisert liste (tesaurus) over emneord brukt i biblioteket. Du kan browse eller søke i listen.

Du kan også søke etter publikasjoner basert på emne i søkefeltene i Oria.

Deweynumre for sosialantropologisk litteratur

Under følger en oversikt over viktige deweynumre for sosialantropologi. Klikk på numrene for å se trefflister i emneregisteret (fet skrift) og i Oria (vanlig skrift):

  • 302 - samhandling, generell litteratur om symboler: 302.2223.
  • 303 - sosiale prosesser. F.eks. kulturkontakt og turisme: 303.482, informasjonsteknologi og sosial endring:303.4833.
  • 304 - samfunnsgeografi, humanøkologi og demografi. F.eks. stedstilhørighet, tid og rom: 304.23.
  • 305 - sosiale grupper. F.eks. kvinner: 305.4..., etniske grupper: 305.8....
  • 306 - hovedsakelig sosialantropologisk litteratur (men også cultural studies). Antropologisk teori: 306. De fleste antropologiske monografiene er ordnet etter det geografisk område under nummer 306.09... . Se under for videre inndeling.
  • 307 - lokalsamfunn, nærmiljø. Samfunnsplanlegging: 307.12, urbanantropologi: 307.76....

Deweynumre under 306


Her finner du en oversikt over deweynumrene i forhold til emne og plassering i etasjene.

 

 

Publisert 17. sep. 2010 13:29 - Sist endret 14. jan. 2020 16:24