Hvor finner jeg fagbøker i biblioteket?

Søk etter bøker og tidsskrifter (ikke artikler) i norske fagbibliotek

Samlingene ved Universitetsbiblioteket i Oslo

Universitetsbiblioteket i Oslos antropologiske samlinger finner du i Georg Sverdrups Hus på Blindern, og i Etnografisk bibliotek på Kulturhistorisk Museum.

Bøker:

I Georg Sverdrups hus er bøkene stilt opp etter deweysystemet. Brorparten av den sosialantropologiske litteraturen står oppstilt i 2.etasje, men du kan finne relevant litteratur i alle etasjene.

Sosialantropologi og sosiologi deler deweynumrene 301 - 307. Store deler av den sosialantropologiske litteraturen er stilt opp i andre etasje under 306 - 307.

Oppslagsverk/Referanseverk:

Disse er hovedsakelig stilt opp under signaturen Ref2 i 2. etasje (Ref3. i 3. etg). Hyllene er merket med røde skilt. Disse bøkene er ikke til utlån, men finnes i enkelte tilfeller også i utlånssamlingene.

Etnografisk film:

Bibliotekets samling av etnografisk film står i lukket magasin (mag312) og må bestilles.

Plassering i lukket magasin:

En del av den eldre litteraturen står oppstilt i lukkede magasiner. De kan bestilles direkte via skjermen i Oria, eller ved å levere en bestilling i veiledningsskranken i 1. etasje.

Tidsskrifter:

Siste årgang av trykte tidsskrifter er oppstilt alfabetisk under nummer 306 i 1. etasje. Årganger fra 1980- finner du stilt opp alfabetisk på tidsskriftets tittel i underetasjen. Tidsskrifter fra før 1980 er stilt opp i lukket magasin, og må bestilles.

Etnografisk bibliotek har også mange tidsskrifter innen faget sosialantropologi.

 

Du kan også finne en del eldre utenlandsk litteratur fra før 1966 i bibliotekets gamle hovedkatalog (HK1)

Publisert 17. sep. 2010 13:01 - Sist endret 31. mai 2019 15:30