Veiledning med fagreferenten

Hvis du ønsker fagspesifikk veiledning i litteratursøk (f.eks. i forbindelse med masteroppgaver eller doktoravhandlinger), er fagreferenten rette person å kontakte. Fagreferenten er utdannet sosiolog og er ansvarlig for kontakten mellom biblioteket og fagmiljøet.

Fagreferenten har treffetid på SAI på torsdager 

Stikk innom kontor 641, ring eller send en e-post for å avtale tid. 

Spør biblioteket

Hvis du har et kort spørsmål om bibliotekets tjenester (utlån, innlån, fornyinger o.l.), bruk denne tjenesten.

Bestill en bibliotekar

Her kan du avtale en time for en generell innføring i bibliotekets tjenester, nettsider og elektroniske ressurser, eller en veiledningstime med fagansvarlig.

 

Publisert 17. sep. 2010 13:01 - Sist endret 18. feb. 2020 15:39