Andre fagressurser

Sist endret 3. mai 2016 13:45 av root@localhost

Bibliografi om forholdet menneske-dyr, utarbeidet i et samarbeidsprosjekt mellom NINA, SUM og franske CEMAGREF. Dekker hovedsakelig fagområdene sosiologi, antropologi og etnologi. Omfatter 3500 titler fra en vidt spekter av tidsskrifter og bøker.

Bibliografi - online   

Bibliografi - endnote (nedlastbar zip-fil)

Sist endret 3. mai 2016 13:45 av root@localhost
Sist endret 18. feb. 2020 10:22 av Tone Christine Bøgh
Sist endret 9. nov. 2011 13:08 av Astrid Anderson
Sist endret 3. mai 2016 13:45 av root@localhost
Sist endret 6. juni 2019 09:46 av marsamue@uio.no
Sist endret 30. juli 2018 09:22 av Astrid Anderson