Oppslagsverk - et utvalg

Plassering:

Bøkene finnes hovedsakelig oppstilt i andre etasje bak røde skilt for Ref2 (referanse/oppslagsverk). Dersom kodene Ref og [ikke utlån] ikke er angitt, står boken oppstilt i samling til utlån.

Sosialantropologi generelt


Companion encyclopedia of anthropology / edited by Tim Ingold
UHS Ref2 306 Com [Ikke utlån]

The Dictionary of anthropology / edited by Thomas Barfield
UHS Ref2 306.03 Dic [Ikke utlån] - finnes også som e-bok - (finnes også som utlånseksemplar: 306.03 Dic)

Dictionary of anthropology / Charles Winick
UHS Ref2 306.03 Win [Ikke utlån]

Dictionary of concepts in cultural anthropology / Robert H. Winthrop
UHS Ref2 306.03 Win [Ikke utlån]

Dictionary of cultural theorists / edited by Ellis Cashmore and Chris Rojek
UHS Ref2 306.0922 Dic [Ikke utlån]

Encyclopedia of anthropology / H. James Birx, editor
UHS, Ref2, 306 Enc [Ikke utlån] - finnes også som e-bok

Encyclopedia of anthropology / edited by David E. Hunter, Phillip Whitten
UHS Ref2 306.03 Enc [Ikke utlån]

Encyclopedia of diasporas: immigrant and refugee cultures around the world / edited by Melvin Amber, Carol R. Amber and Ian Skoggard
UHS, Ref2, 304.803 Enc [Ikke utlån]

Encyclopedia of medical anthropology: health and illness in the world's cultures / edited by Carol R. Ember and Melvin Ember
UHS, Ref2, 306.461 Enc [Ikke utlån]

Encyclopedia of sex and gender: men and women in the world's cultures / edited by Carol R. Ember and Melvin Ember
UHS, Ref2, 306.703 Enc [Ikke utlån]

Encyclopedia of social and cultural anthropology / edited by Alan Barnard
UHS Ref2 306 Enc [Ikke utlån] - finnes også som e-bok

Encyclopedia of world cultures / David Levinson, editor in chief
UHS Ref2 306 Enc [Ikke utlån] - finnes også som e-bok

The Greenwood encyclopedia of world popular culture / Gary Hoppenstand ... [et al.]
UHS, Ref2, 306.03 Gre [Ikke utlån]

International dictionary of anthropologists / compiled by Library- Anthropology Resource Group
UHS Ref2 306.092 Int [Ikke utlån]

Key concepts in cultural theory / edited by Andrew Edgar and Peter Sedgwick
UHS Ref2 306.03 Key [Ikke utlån]

Macmillan dictionary of anthropology / Charlotte Seymore-Smith
UHS Ref2 306.03 Sey [Ikke utlån] - (finnes også som utlånseksemplar: 306.03 Sey)

The Oxford India companion to sociology and social anthropology / edited by Veena Das
UHS, Ref2, 306.0954 Oxf [Ikke utlån]

The Routledge dictionary of anthropologists / Gérald Gaillard ; translated by James Bowman
UHS, Ref2, 306.09 Gai [Ikke utlån] - finnes også som e-bok

Samfunnsvitenskap generelt

Dictionary of the social sciences 2002 / edited by Craig Calhoun
UHS Ref2 300.3 Dic [Ikke utlån]

International encyclopedia of the social & behavioral sciences / editors-in-chief  Neil J. Smelser, Paul B. Baltes
UHS Ref2 300.3 Int [Ikke utlån] - finnes også som e-bok

The Social science encyclopedia / edited by Adam Kuper and Jessica Kuper. - 3rd ed.
UHS Ref2 300.3 Soc [Ikke utlån]

Publisert 25. mars 2010 12:00 - Sist endret 3. mai 2016 13:45