Et utvalg ledende tidsskrifter for sosialantropologi

Tidsskrifter rangert som nivå 2-tidsskrifter av Universitets- og Høyskolerådet

African Dynamics  Oria
American Anthropologist Oria
American Ethnologist Oria
Annual Review of Anthropology Oria
Anthropological Quarterly Oria
Anthropological Theory Oria
Arctic Anthropology Oria
Bijdragen Tot de Taal-, Land- en Volkenkunde Oria
Contributions to Indian sociology Oria
Critique of anthropology Oria
Cultural anthropology Oria
Current Anthropology Oria
Ethnohistory Oria
Ethnos Oria
ETHOS: Journal of the Society for Psychological Anthropology Oria
Human Ecology Oria
Human Organization Oria
Identities: Global Studies in Culture and Power Oria
Islam in Africa Oria
Journal of anthropological research Oria
Journal of the Royal Anthropological Institute Oria
Medical Anthropology Quarterly Oria
Oceania Oria
Social Analysis: Journal of Cultural and Social Practice Oria
Social Anthropology Oria
Visual Anthropology Oria
Publisert 17. sep. 2010 13:35 - Sist endret 3. mai 2016 13:45