English version of this page

Ny e-ressurs om samfunns- og adferdsvitenskap

Universitetsbiblioteket har nå fått tilgang til International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition). Oppslagsverket vil være relevant for studenter og forskere fra flere fag.

Foto: Elsiever Ltd.

Oppslagsverket inneholder korte, tverrfaglige artikler innenfor samfunnsvitenskpen. Nytt i denne andreutgaven er bidrag innenfor adferdsvitenskapen, blant annet nevrologi, evolusjon og kunstig intelligens. Inneholder referanser og litteraturtips. 

Søk opp boken i Oria eller les boken via Science Direct.

Info fra forlaget: “The long-awaited new edition provides this foundational, interdisciplinary knowledge through discussions on history, current trends and future directions for each of the subjects. Both its format and integrated chapters encourage discovery, and map contexts and connections within the social and behavioral sciences. More than 80 percent of the chapters are new or updated since the original text published in 2001”.
 

For å få tilgang til e-ressursen må du være tilkoblet UiO-nettverket.


 

Av Magnus Heie Gregersen
Publisert 4. apr. 2016 09:37 - Sist endret 4. apr. 2016 13:37